Pagarina obligāto gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas termiņu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pagarinājis obligāto gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas termiņu līdz 9.jūnijam ieskaitot, informē VID.

VID vērsa uzmanību, ka no šā gada obligāti gada ienākumu deklarācijas ir jāiesniedz arī tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā.

Aktīvā iedzīvotāju interese un būtiskās rindas klientu apkalpošanas centros liecina, ka joprojām ir pietiekami liela sabiedrības daļa, kas vēlas, taču nav paguvusi aizpildīt gada ienākumu deklarāciju, norādīja VID. Dienests pieļauj, ka, visticamāk, tas saistīts ar vērienīgajām izmaiņām nodokļu jomā, kas stājās spēkā šogad nodokļu reformas ietvaros. Apzinot un izprotot situāciju, VID vēlas pēc iespējas mazināt laiku, kas novēloti iesniedzot deklarāciju klātienē, varētu būt jāpavada gaidot.

VID atgādināja, ka tad, ja personas kopējie gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro, deklarācija obligāti jāiesniedz līdz šā gada 1.jūlijam.

Ir noteikts personu loks, kas nodokļa starpību valsts budžetā varēs iemaksāt vēlāk. Proti, 2018. un 2019.gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš tiks atlikts līdz 2020.gada 1.decembrim tām personām, kuru ar nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem: 2018.gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019.gadā - 62 800 eiro; tie ir saņemti tikai Latvijā; no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis; tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c.).

Tās personas, kurām izpildīsies minētie nosacījumi, VID informēs par samaksas termiņu elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), bet personas, kuras nav EDS lietotāji, - ar pasta sūtījumu uz adresi.

Tāpat budžetā piemaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) summu var samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai bankas maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. Bez tam, ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmākajiem gadiem, konstatē, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz vienu eiro, to neuzskata par nodokļa parādu un valsts budžetā tā nav jāiemaksā.

Visos pārējos gadījumos nodokļa starpība ir jāiemaksā valsts budžetā līdz šā gada 17.jūnijam ieskaitot.

Savukārt tie iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par 2018.gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2022.gada 16.jūnijam.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID EDS, jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk. To iespējams izdarīt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros, bet arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.


Pievieno komentāru

Ekonomika