Projekta gaitā mēģinās veicināt jauniešu uzņēmējdarbību Zemgalē

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) kā vadošais partneris sācis projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā" jeb "Uzņēmējdarbība Zemgalē", kas tostarp paredz jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu,  informēja ZPR.

Projekts tiek īstenots, lai mazinātu sociālās un ekonomiskās atšķirības starp reģiona pašvaldībām, stiprinātu speciālistu un uzņēmēju kapacitāti, radītu mehānismus inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

"Salīdzinoši augsti bezdarba rādītāji, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita samazināšanās lauku reģionos, ekonomiskās attīstības un sociālās nabadzības riski ir daži no iemesliem, kāpēc ZPR uzsācis šo projektu. Lai cīnītos, nepieciešami ekonomiskie risinājumi un pilnvērtīga tautsaimniecības attīstība," skaidroja projekta īstenotāju pārstāve Ilze Lujāne.

ZPR uzskata, ka viena no problēmām ir samērā nelielais inovatīvo uzņēmumu īpatsvars, kas spētu radīt preces un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Bet plānošanas reģions, strādājot ar visām reģiona pašvaldībām, spējot izprast katras teritorijas īpašās priekšrocības un neizmantoto potenciālu, tādējādi necīnoties ar sekām vai tikai problēmām, bet strādājot visa reģiona vienotai attīstībai.

Projekta laikā plānots īstenot dažādas aktivitātes, tostarp paaugstināt speciālistu kapacitāti, veicināt reģionālo atpazīstamību un jauniešu uzņēmējdarbību, palielināt nodarbinātību un konkurētspēju. Pie projekta ieviešanas kopā ar ZPR strādās Jelgavas pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība un Norvēģijas karalistes nevalstiska organizācija "Innovation Circle Network".

Plānots, ka rezultātā būs organizētas ideju ģenerēšanas darbnīcas, konkursi un citi izglītojoši pasākumi, apmācīti profesionālie darbinieki un speciālisti, stiprināta uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte pašvaldībās, sniegts atbalsts uzņēmējiem, aprīkots Jelgavas Jauniešu karjeras konsultāciju un motivācijas centrs. Tāpat plānots izveidot koprades telpu jaunajiem uzņēmējdarbības talantiem, kā arī īstenoti citi pasākumi, lai sasniegtu projekta mērķus.

"Līdz šim Zemgales uzņēmējdarbības centrs ir veicis vairākas nelielas aktivitātes, kā radošas biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcas un konkursu "Radošā Zemgale", bet šis projekts ļaus aptvert plašāku jauniešu loku un piedāvāt tiem daudz jauna un nebijuša," uzskata ZPR struktūrvienības Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa.

Projekts "Uzņēmējdarbība Zemgalē" tiek ieviests ar Eiropas Ekonomikas zonas grantu programmā "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība". Projekta kopējais budžets ir 969 256 eiro, no kuriem programmas līdzfinansējums ir gandrīz 793 868 eiro.

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Ekonomika