Šā gada pirmajā pusgadā plānots izveidot 3386 algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietas

Šā gada pirmajā pusgadā plānots izveidot 3386 algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietas, informēja Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).

NVA sadarbībā ar pašvaldībām īsteno pasākumu "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi", lai sniegtu atbalstu bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un kuriem jāattīsta vai jāuztur darba iemaņas.

Piedaloties pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi", bezdarbnieki savas pašvaldības teritorijā veic sociāla labuma darbus un saņem stipendiju 200 eiro mēnesī, strādājot piecas dienas nedēļā sešas stundas dienā. Ja bezdarbnieks algotus pagaidu sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī paredzētajās dienās, atlīdzība tiek izmaksāta proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā.

Par algotos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, kā arī bezdarbnieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem pagaidu darba vietā. NVA pašvaldībām apmaksā arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai - līdz 50 eiro vienam pasākumā iesaistītajam dalībniekam.

2020.gadā valstī kopumā dalību pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" bija uzsācis 8091 bezdarbnieks. NVO norādīja, ka tradicionāli lielākais pasākumā iesaistīto bezdarbnieku skaits bija Latgalē, kur ir visaugstākais bezdarba līmenis valstī. 2020.gadā Latgales reģionā algotus pagaidu sabiedriskos darbus bija uzsākuši 4864 bezdarbnieki jeb 60,1% no pasākumā iesaistīto bezdarbnieku kopskaita. NVA piebilda, ka pēc dalības algotos pagaidu sabiedriskajos darbos 550 bezdarbnieku 2020.gadā iekārtojās darbā, to skaitā 306 Latgales reģiona bezdarbnieki.

2021.gada pirmajā pusgadā plānots izveidot 3386 algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietas, nodrošinot visām pasākuma īstenošanā iesaistītajām pašvaldībām visu pieteikto pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi.

Lai iesaistītos atbalsta programmā, darba ņēmējam ir jāpaziņo NVA filiālē, kurā darba ņēmējs reģistrēts, par vēlmi veikt algotus pagaidu sabiedriskos darbus un saņemt stipendiju. NVA filiāle pasākumā iesaistīs vēlmju reģistrācijas secībā vai saskaņā ar attiecīgas pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem atlases un iesaistes kritērijiem.

Bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskajos darbos tiek nodarbināts ne ilgāk kā sešus mēnešus 12 mēnešu periodā. Pasākumā var iesaistīties arī atkārtoti.

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Ekonomika