Uzņēmumi varēs atlikt aizdevuma pamatsummas maksājumus līdz sešiem mēnešiem

Uzņēmumi, kuriem radušās īstermiņa finanšu grūtības saistībā ar Covid-19 pandēmiju, varēs atlikt aizdevuma pamatsummas maksājumus līdz sešiem mēnešiem, aģentūrai LETA pavēstīja Finanšu nozares asociācijā.

Asociācijā norādīja, ka papildu privātpersonu moratorijam ir izstrādāts moratorijs arī uzņēmumiem, kas paredz iespēju atlikt aizdevuma pamatsummas atmaksu līdz sešiem mēnešiem. Moratorijs attiecas uz kredītu līgumiem ar fiksētu atmaksas grafiku.

Moratoriju ir saskaņojusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), kā arī to izskatījusi Konkurences padome pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju.

"Šī moratorija izstrāde ir turpinājums pagājušajā nedēļā apstiprinātajam moratorijam privātpersonām par kredītmaksājumu pamatsummas atlikšanu uz noteiktu laiku," pauda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Viņa informēja, ka šobrīd bankas ir pārskatījušas kredītlīgumus un atlikušas pamatsummas maksājumus vairāk nekā 2450 darījumiem uzņēmumu segmentā. 

"Mēs apzināmies, ka ārkārtējās situācijas sekas uzņēmumu segmentā turpina attīstīties pakāpeniski, tādēļ asociācija kopā ar biedriem izstrādāja moratoriju atbilstoši labākajai praksei, ievērojot Eiropas Banku iestādes vadlīnijas. Šis dokuments ļaus kredītlīgumu izmaiņu procesu veikt maksimāli efektīvi un vienveidīgi. Moratorijam var pievienoties ikviena kredītiestāde vai tās meitasuzņēmumi un filiāles, un to var individuāli ievērot ikviens Latvijas kreditēšanas tirgus dalībnieks, kas izsniedz kredītus uzņēmumiem," uzsvēra Bajāre.  

Informāciju par pievienošanos moratorijam finanšu iestādes publicēs mājaslapās, kā arī informēs FKTK, Konkurences padomi un asociāciju. Asociācija saņems no finanšu iestādēm aktuālo informāciju par kopējo klientu skaitu un aizdevumu apmēru, par kuru atlikts pamatsummas maksājums. 

Finanšu iestāde moratoriju var attiecināt uz vienu vai abiem kreditēšanas pakalpojumu veidiem - aizdevumiem un/vai līzingu. Kopējais klienta saistību apmērs atbilstoši visiem aizdevuma līgumiem vienas finanšu iestādes ietvaros nedrīkst pārsniegt piecus miljonus eiro. Klienti, kuru saistību apmērs pārsniedz šo summu, tiks izvērtēti individuāli. 

Moratorijs attiecināms uz juridiskajām personām un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas nav pašnodarbinātie. 

Moratorijs paredz mainīt aizdevuma pamatsummas maksājuma grafiku, ja aizdevuma līgumā paredzēta pamatsummas atmaksa pa daļām. Pēc klienta izvēles pilnībā vai daļēji saistību pamatsummas atmaksa tiks atlikta uz moratorijā noteikto periodu līdz sešiem mēnešiem. Šajā periodā klientam būs jāturpina maksāt procenti, apdrošināšanas prēmijas un citi aizdevuma līgumā paredzētie maksājumi, kas nav pamatsumma.

Tāpat paredzēts, ka finanšu iestādes nevar pieprasīt papildu nodrošinājumu vai paaugstināt procentu likmi.  

Atlikt aizdevuma pamatsummas atmaksu atbilstoši moratorija noteikumiem varēs vienu reizi. 

Ja klientam aizdevuma pamatsummas atmaksa atlikta laikā no 2020.gada 12.marta līdz moratorija spēkā stāšanās dienai, finanšu iestādei pēc klienta lūguma būs tiesības to mainīt atbilstoši šim moratorijam. 

Komisijas maksa par līguma grozījumu noformēšanu moratorija ietvaros ir piemērojama tikai apmērā, kas nepieciešams, lai segtu grozījumu dokumentācijas sagatavošanu.

Moratorijs paredz, ka uzņēmumam būs iespēja saņemt saistību pamatsummas izpildes atlikšanu, ja tam nav bijušas finanšu grūtības pirms 2020.gada 12.marta vai nepastāv nepārvarami šķēršļi aizdevuma atmaksai. 

Uzņēmums var pretendēt uz moratorija piemērošanu, ja tā pašu kapitāls pēdējā noslēgtā finanšu gada beigās bija pozitīvs, kā arī kredīta maksājumi nav kavēti ilgāk par 30 dienām gada laikā no 2019.gada 12.marta. Klientam finanšu iestādei būs jānorāda ar Covid-19 pandēmiju saistīts finanšu stāvokļa pasliktināšanās iemesls.

Moratorijs nav attiecināms uz uzņēmumu, kura pamatdarbības veids ir azartspēles.

Tāpat moratoriju nepiemēros uzņēmumiem, kuriem pasludināta maksātnespēja, bankrots vai ir sākts tiesiskās aizsardzības process. To nepiemēros arī uzņēmumiem, ar kuriem ir pārtrauktas darījuma attiecības atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma vai proliferācijas finansēšanas novēršanas vai starptautisko finanšu sankciju ievērošanas noteikumiem. 

Moratorijs stājās spēkā otrdien un būs spēkā līdz asociācija paziņos par tā izbeigšanu.

Klientam jāpiesakās pamatsummas atlikšanai līdz 2020.gada 12.jūnijam un lēmums finanšu iestādei jāpieņem līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Gatavību pievienoties moratorijam izteikusi "Swedbank", "SEB banka", "Luminor Bank", banka "Citadele", "Attīstības finanšu institūcija "Altum"", "BlueOrange Bank", "OP Corporate Bank", "Industra Bank", "Expobank" un "Signet Bank".

 Foto: pixabay.com

Pievieno komentāru

Ekonomika