Mežos pagaidām diezgan mierīgi

Pēc pagājušā nedēļas lietiem Jelgavas rajona mežos vēl ir diezgan slapjš, tomēr valstī ir izsludināta 4.ugunsbīstamības pakāpe (augstākā ir 5.pakāpe). Laika posmā no 12.aprīļa līdz trešdienai Zemgales virsmežniecībā reģistrēti astoņi meža degšanas gadījumi, kuros kopā zaudēti 3,9 hektāri meža.

Kā akcentē Zemgales virsmežniecības ugunsapsardzības un medību inženieris Andrejs Bondars, galvenais meža ugunsgrēku izraisītājs ir cilvēks - smēķētāji, kas nevērīgi nomet izsmēķus, ugunskuru kūrēji (šogad 16. aprīlī Latvijas mežos sakās ugunsnedrošais periods, kad ugunskuru kurināšana mežos ir stingri aizliegta). Diemžēl nevienā no minētajiem astoņiem ugunsgrēku gadījumiem nav izdevies noskaidrot vainīgos. Taču, visdrīzāk, arī šeit ir vainojama cilvēku nevērība.

Izņēmums ir ugunsgrēks 5.maijā Līvbērzes pagastā, kas izcēlās vairākās vietās dzelzceļa malā no dzirkstelēm, ko radīja dīzeļlokomotīvju dzinēju atgāzes. Vislielāko kaitējumu šogad nodarījis 12.aprīļa ugunsgrēks pie Vecumniekiem, kad kūlas dedzinātāju dēļ tika iznīcināti 2,6 hektāri meža.

Cīņai pret ugunsgrēkiem Jelgavas rajonā iesaistīti astoņi novērošanas torņu dežuranti. Agrāk darbojās tornis arī pie Brakšķu stacijas, taču šobrīd tas nav tehniskā kārtībā. Ziņas no torņiem, kuros dežūras notiek no pulksten 11 līdz 19, apkopo divi dežuranti, kam pakļauta ugunsdzēsēju brigāde. Tā pastāvīgi dežurē Mežciemā, un brigādei nepietiek darbinieku.

Šogad mežziņu rīcībā nodotas četras jaunas apvidus automašīnas, kurās iemontēti 500 litru ūdensrezervuāri un augstspiediena sūkņi. Tādējādi arī mežziņi var nekavējoties iesaistīties ugunsgrēku dzēšanā.

Pievieno komentāru

Citas ziņas