Prezentēta augsnes pētījumu datubāze

Īstenojot ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda finansēto projektu, iegūti jaunākie dati par zemi Svētē un Nīcā. Darba gaitā apkopota arī visa iespējamā informācija, kas varētu interesēt zemes lietotājus - gan lauksaimniekus, gan tos, kas vēlas kādu teritoriju apbūvēt.

Projektā, kura mērķis ir nepieļaut augsnes degradāciju, piedāvāts šo informāciju apkopot tā, lai šie dati būtu pieejami jebkuram zemes lietotājam un lai viņš varētu tos izmantot.

Pērn agroķīmiskā izpēte nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēs veikta Svētes pagastā un piejūras augsnēs Liepājas rajona Nīcas pagastā, iegūstot informāciju par augsnes kvalitātes izmaiņām. «Svētes puses zemes īpašnieki un lietotāji var neuztraukties, jo šajā pagastā, salīdzinot ar astoņdesmito gadu beigās veiktajiem pētījumiem, būtiskas augsnes īpašību izmaiņas nav atklājušās,» «Ziņām» stāsta projekta «Latvijas kapacitātes nodrošināšana ANO konvencijas «Par cīņu pret pārtuksnešošanos un zemes degradāciju» ieviešanai» vadītājs Jānis Ģērmanis.

Līdz šim informācija par augsnes piesārņojumu, kvalitāti, zemes robežu plāniem, attīstības plāniem un cita atradās dažādu institūciju pārziņā. Piemēram, Valsts zemes dienestā zemes kartes pirms daudziem gadiem izveidotas papīra formātā - tādas ir neērti lietot, turklāt tās laika gaitā bojājas. Projekta gaitā tās digitalizētas, apstrādāti arī citi dati par augsnes īpašībām, un pētīts, vai šī informācija ir saistīti izmantojama. Aizvien daudzās pašvaldībās, veidojot teritorijas attīstības plānus, nezina, ka elektroniskā formā pieejamas topogrāfiskās kartes.

Viens no projekta koordinatoriem Ansis Grantiņš uzsver, ka datubāzē apkopota informācija ne tikai par augsni, bet arī par topogrāfiskajām kartēm, derīgajiem izrakteņiem, applūšanas riskiem un citi dati. Tādējādi Svētes un Nīcas pašvaldībās var uzzināt, kāds ir konkrētas vietas iežu sastāvs vai plūdu risks, līdz ar to var vērtēt, piemēram, būvniecības iespējas. J.Ģērmanis papildina, ka ikviens zemes lietotājs varētu uzzināt augsnes agroķīmisko informāciju.

Taču, lai šādus datus apkopotu par visu valsti un katru pašvaldību, nepieciešams valdības atbalsts, jo augsnes izpēte un vienotas datubāzes izveidei vajadzīgi lieli līdzekļi.

Pievieno komentāru

Citas ziņas