Jelgavas muzejā atklās izstādi «Kurzemes albums» par dzīvi pirms 150 gadiem

Izstādē «Kurzemes albums» būs skatāmi unikāli Mūkusalas mākslas salona kolekcijas 18. gadsimta beigu–19. gadsimta 1. puses zīmējumi. Šie darbi reiz bijuši ievietoti kādas ģimenes piemiņas albumā un saglabājušies cauri gadu desmitiem, izpētes gaitā gūstot nosacītu nosaukumu «Kurzemes albums». 

Izstādes atklāšanas dienā 18. decembrī izcilā stāstniece un albuma pētniece Edvarda Šmite sniegs priekšlasījumu par izzināto. Tas ļaus izprast albumā minēto personu un dzimtu likteņus, to saistību ar Kurzemi un Jelgavu, kā arī palīdzēs novērtēt šo darbu kultūrvēsturisko nozīmi. 

«Kurzemes albumā» daļa darbu ir anonīmi, citi signēti ar monogrammām, bet daļa darbu tikuši parakstīti vai arī tiem papildus norādīti autori, un tā ir liela veiksme. Vairāku albumā ierakstīto personu ģimeņu vēsturē minēts uzvārds Groške (Groschke). Tā ir pilsoniskas izcelsmes dzimta, kas vairāk nekā gadsimtu saistīta ar Kurzemi. Līdz ar citām tradīcijām šajā dzimtā no paaudzes paaudzē pārmantota arī interese par tēlotājmākslu, kas ietvērusi gan personīgus kontaktus ar māksliniekiem, gleznu kolekcijas veidošanu un darbu pasūtīšanu, gan arī zīmētprasmes apguvi un radošo darbību amatieru līmenī. 

Kurzemes albuma lapas uzskatāmi rāda, ka bīdermeijera gaisotne gluži paradoksālā kārtā ietekmējusi arī sabiedrības augstāko slāņu – muižniecības un literātu – priekšstatus par ētiskām un estētiskām vērtībām. Albums kopumā un ar to saistītās personas ļauj gūt fragmentāru priekšstatu par dzīvi baltvācu sabiedrībā un ģimenē pirms 150 gadiem. 

Izstādes atklāšana 2015. gada 18. decembrī pulksten 15 ar mākslas zinātnieces Edvardas Šmites priekšlasījumu, kas palīdzēs novērtēt apskatāmo darbu kultūrvēsturisko nozīmi. «Kurzemes albums» Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā būs skatāms līdz nākamā gada 27. martam.

Pievieno komentāru

Izstādes