Rundāles pils muzejs izdevis monogrāfiju "Rundāles pils III. Restaurācija"

Rundāles pils muzejs izdevis trešo sējumu monogrāfiju sērijā par Rundāles pili - "Rundāles pils III. Restaurācija", kas tapusi ar Borisa un Ināras Teterevu fonda un Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu, informēja muzeja pārstāve Ilze Kusiņa.

Viņa pavēstīja, ka noslēdzošā sējuma autors Imants Lancmanis un līdzautore Lauma Lancmane izdevumā iepazīstina ar Rundāles pils atjaunošanu laikā no 18.gadsimta līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot vērienīgajam visa pils ansambļa restaurācijas ciklam, kas ilga no 1972. līdz 2014.gadam.

Pēc Kustiņas paustā, zīmīgi, ka monogrāfija izdota laikā, kad aprit 285 gadi kopš Rundāles pils pamatakmens ielikšanas. Tās atklāšanas svētki norisinājās 29.jūlijā Rundāles pils franču dārzā.

Pirmais Rundāles pils monogrāfijas sējums tika izdots 2015.gadā, tas iepazīstina ar pils vēsturi. Otrais sējums, kas tika izdots 2018.gadā, rāda pili kā objektu, ļaujot veikt virtuālu ceļojumu pa telpām un apskatīt detaļas tuvplānā. Savukārt trešais monogrāfijas sējums, kas tika izdots 2021.gadā, veltīts pils ansambļa restaurācijai.

Restaurācijas norisi grāmatā detalizēti aprakstījis tās autors Lancmanis, kurš bijis tieši iesaistīts un klātesošs visos procesos no atjaunošanas koncepcijas izstrādes pirmsākumiem līdz iekštelpu interjeru restaurācijas pabeigšanai. Sējuma līdzautore ir Rundāles pils muzeja ilggadējā līdzstrādniece Lauma Lancmane, kas pils ansambļa un parka restaurācijas darbos līdzdarbojusies kopš 1975.gada.

Lancmanis atklāja, ka tagad, kad klajā nācis trešais un pēdējais monogrāfijas sējums, lasītājs varēs spriest, vai pieminekļa restaurācijā izvirzītie uzdevumi ir izpildīti, vai muzeja koncepcija pils atjaunošanai ir bijusi pārliecinoša.

"Katrā ziņā Rundāles pils savu 285.dzimšanas dienu 2021.gada 24.maijā sagaidīja ne vien ar pabeigtu restaurācijas programmu, bet arī ar īstenotu sākotnējo virsuzdevumu - atdzīvināt Kurzemes hercogu vasaras rezidences tēlu un pili piepildīt ar mākslas priekšmetiem, kas neatpaliek no hercogu laika kolekcijām," pauda Lancmanis.

Kusiņa norādīja, ka grāmatas autori vēstījumu sāk ar vēsturisku atkāpi, pārskatu par iepriekšējiem centieniem saglabāt un atjaunot pili. Nodaļa veidota pēc hronoloģiska principa kā notikumu hronika, kas aptver laika posmu no 18.gadsimta līdz 1964.gadam.

Pieminekļa konservācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas process grāmatā izklāstīts vairākās nodaļās atbilstoši darbu veidiem. Katrā nodaļā vispirms sniegts apvienojošs attiecīgas jomas restaurācijas darbu pārskats, kas vēsta par sākotnējo stāvokli, darbu tehnoloģiju, izpildītājiem, darbu gaitu un rezultātu. Tam seko atsevišķu telpu apskati, izceļot apdares specifiku un restaurācijas darbu īpatnības.

Attēlos var izsekot telpas un apdares detaļu stāvoklim pirms restaurācijas, darbu gaitā un pēc to pabeigšanas. Liela vērība pievērsta interjeru iekārtojuma koncepcijai un tās realizācijai, kas bija ļoti svarīga daļa pils atdzimšanas procesā. Sējumā ietverts arī parka, apkārtnes un citu pils ansambļa ēku atjaunošanas apskats.

Rundāles pils muzeja direktore Laura Lūse īpašu pateicību izsaka atbalstītājiem. Viņa uzsvēra, ka ar dāsnu Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu bija iespējams pabeigt pils interjeru restaurāciju (2010-2014) un atrādīt daudzu gadu veikumu izdevumos. Lūse akcentēja, ka sērijas noslēdzošās grāmatas izdošanai Rundāles pils muzejs saņēma līdzfinansējumu arī no Valsts kultūrkapitāla fonda.

Sadarbības gados Teterevu fonds atbalstījis gan vērienīgus restaurācijas darbus, gan konferenču un zinātnisko pasākumu organizēšanu, gan monogrāfiju sērijas par Rundāles pili tapšanu. Pēc Ināras Teterevas paustā, būtiski, ka ir tapusi vēsturiski nozīmīga dokumentācija, kurā iemūžināta Rundāles pils, tās vēsture un atjaunošana. Viņa pauda pārliecību, ka tas būs vērtīgs materiāls gan restauratoriem un mākslas vēsturniekiem, gan sabiedrībai.

Grāmata izdota 1000 eksemplāros latviešu valodā ar nodaļu kopsavilkumiem un attēlu parakstiem angļu valodā. Grāmatas māksliniece ir Inese Hofmane. No 30.jūlija grāmatu iespējams iegādāties muzeja kasē.

Foto: publicitātes

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide