14.jūnijs 2002

Jūnijs

14

2002

tikai

0,85

Ls

Laikraksta raksti

 • Sendienās pielūgti, šodien saudzēti

  Senajos laikos par kulta objektiem kalpoja svētkoki un svētbirzis. Cilvēki uzskatīja, ka šādās audzēs mājo auglības un dzīvības spēks vai dievības, kurām viņi ziedoja un kuras pielūdza.Senajos laikos par kulta objektiem kalpoja svētkoki un...

 • Arī ozoli grib līgot

  Jāņi ir vienīgais laiks gadā, kad pat visnīgrākais latvietis meklē iespēju būt dabā. Pat tie, kas paliek pilsētā, lūko kādu ozola zaru, lai rotātu sevi un māju, turklāt, lai to dabūtu, nereti lieto arī neatļautus paņēmienus.Jāņi ir...

 • Visdārgākie ziedi

  Tuvojoties Jāņiem, ir laiks apdomāt, kādus ziedus vīt vainagā. Daudzi augi mūsu valstī ir reti, un to izmantošanu kopš 2000. gada regulē «Sugu un biotopu likums».Tuvojoties Jāņiem, ir laiks apdomāt, kādus ziedus vīt vainagā. Daudzi augi...

 • Konvencija sargā dzīvību

  «Nepirksim viņu dzīvības!» – ar šādu devīzi kopš aprīļa pa visu Latviju ceļo konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām informējošā izstāde.«Nepirksim viņu dzīvības!» – ar šādu devīzi kopš...

 • Apstiprina detālplānojumu

  Deputāti apstiprināja detālo plānojumu teritorijai starp Rīgas, Skautu, Institūta ielu un Veco ceļu (Ledus halles apkārtne).Deputāti apstiprināja detālo plānojumu teritorijai starp Rīgas, Skautu, Institūta ielu un Veco ceļu (Ledus halles...

 • Samazina maksu par jahtu novietošanu

  Deputāti izdarīja grozījumus 2001. gada Domes lēmumā «Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem», samazinot maksu par jahtu un burulaivu novietošanu Bērnu jaunatnes sporta skolas airēšanas bāzes piestātnē.Deputāti izdarīja grozījumus...

 • Apstiprina saistošos noteikumus

  Deputāti apstiprināja Jelgavas pilsētas saistošos noteikumus «Par tirdzniecību publiskās vietās Jelgavas pilsētā».Deputāti apstiprināja Jelgavas pilsētas saistošos noteikumus «Par tirdzniecību publiskās vietās Jelgavas pilsētā». Tie regulē...

 • Maina sociālās mājas nolikumu

  Deputāti apstiprināja grozījumus sociālās mājas nolikumā. Tie izdarīti saskaņā ar LR likumu «Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» un Domes pieņemto nolikumu.Deputāti apstiprināja grozījumus sociālās mājas nolikumā. Tie...

 • Izstājas no sabiedriskām organizācijām

  Deputāti atbalstīja izstāšanos no sabiedriskās organizācijas «Jelgavas novada tūrisma attīstības apvienība» un bezpeļņas uzņēmējsabiedrības «Latvijas Pašvaldību mācību centrs».Deputāti atbalstīja izstāšanos no sabiedriskās organizācijas...

 • Četru valstu zinātnieki Jelgavā vērtē sociālo kapitālu

  Jelgavas pilī vakar sākās un šodien turpinās starptautiska zinātniska konference «Sociālais kapitāls».Jelgavas pilī vakar sākās un šodien turpinās starptautiska zinātniska konference «Sociālais kapitāls», ko sarīkojusi LLU Sociālo zinātņu...