30.jūnijs 2004

Jūnijs

30

2004

tikai

0,85

Ls

Laikraksta raksti

 • Konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» laureāti

  Konkursa vērtēšana un balvas šogad bija paredzētas sešās nominācijās..Konkursa vērtēšana un balvas šogad bija paredzētas sešās nominācijās – sakoptākā privātmājas teritorija; sakoptākais daudzdzīvokļu nama pagalms (čaklākā sētniece);...

 • Tiek izsludināta Jelgavas attīstības stratēģijas sabiedriskā apspriešana

  No 1. jūlija līdz 1. septembrim pašvaldība izsludina Jelgavas attīstības stratēģijas periodam no 2004. līdz 2010. gadam publisko apspriešanu.No 1. jūlija līdz 1. septembrim pašvaldība izsludina Jelgavas attīstības stratēģijas periodam no...

 • Skats uz Jelgavu nākotnē

  17. jūnija Jelgavas Domes sēdē pirmajā lasījumā tika apstiprināta pilsētas attīstības stratēģija laika posmam no 2004. līdz 2010. gadam.17. jūnija Jelgavas Domes sēdē pirmajā lasījumā tika apstiprināta pilsētas attīstības stratēģija laika...

 • JELGAVAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA

  2010. gadā Jelgava ir videi draudzīga pilsēta ar harmonisku izaugsmi, uz zināšanām balstītu, konkurētspējīgu un dinamisku ekonomiku, uz ilgtspējīgu attīstību orientētu labvēlīgu sociālo un kultūras vidi.2010. gadā Jelgava ir videi...

 • Jau ceturtais līgums par tiesībām celt ražotni

  28. jūnijā Jelgavas Domē parakstīts zemes nomas līgums par tiesībām būvēt kravas automobiļu rūpniecisko ražotni Jelgavā, Aviācijas ielā 42.28. jūnijā Jelgavas Domē parakstīts zemes nomas līgums par tiesībām būvēt kravas automobiļu...

 • ATTĪSTĪBAS STRATĒĢISKIE VIRZIENI

  Veidot Jelgavu par uzņēmējdarbībai pievilcīgu pilsētu ar labvēlīgu vidi investīciju piesaistei un veicināt konkurētspējīgu, dinamisku, uz zināšanām balstītu ekonomikas attīstību, virzību uz ražošanu un pakalpojumiem ar pieaugošu pievienoto...

 • Ražošanas attīstība – pilsētas izaugsmes iespēja

  Jelgava no ekonomiskā aspekta izvietota ģeogrāfiski ļoti izdevīgi – tā atrodas pašā Latvijas centrā un tranzītceļu krustpunktā. Pilsētas izvietojums un infrastruktūra dod mums lielas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai.Jelgava no...

 • Jelgavas attīstības prioritātes un stratēģiskie uzdevumi

  Jelgavas attīstības prioritātes izriet no sociālekonomiskās situācijas un stratēģisko alternatīvu izvērtējuma.Jelgavas attīstības prioritātes izriet no sociālekonomiskās situācijas un stratēģisko alternatīvu izvērtējuma. Tās tiek...

 • Kaut mājās aug trīs bērni

  Jelgavas tiesa piespriedusi nosacītu brīvības atņemšanu uz pusgadu kādai agrāk nesodītai 1959. gadā dzimušai jelgavniecei.Jelgavas tiesa piespriedusi nosacītu brīvības atņemšanu uz pusgadu kādai agrāk nesodītai 1959. gadā dzimušai...

 • Zaga, acīs skatoties

  Ar 150 stundu piespiedu darbu notiesāts jauneklis (dzimis 1985. gadā, nestrādā un nemācās), kas 2004. gada 5. maija vakarā, izmantojot pazīstamas meitenes uzticēšanos, paņēma apskatīties viņas jauno mobilo telefonu.Ar 150 stundu piespiedu...