02.marts 2005

Marts

02

2005

tikai

0,85

Ls

Laikraksta raksti

 • Būtiski palielināti sociālie pabalsti un to saņēmēju loks

  Šogad Jelgavas Domes budžetā sociālo pabalstu izmaksai atvēlēti par 200 tūkstošiem latu vairāk nekā iepriekšējā gadā – kopumā 600 tūkstoši latu.Šogad Jelgavas Domes budžetā sociālo pabalstu izmaksai atvēlēti par 200 tūkstošiem latu vairāk...

 • Pašvaldības pakalpojumi kļūst arvien kvalitatīvāki

  2002. gadā tika pieņemts Jelgavas pašvaldības vadības lēmums sākt kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 ieviešanas darbus.2002. gadā tika pieņemts Jelgavas pašvaldības vadības lēmums sākt kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 ieviešanas...

 • Top daudzstāvu dzīvojamo namu iekškvartālu detālie plānojumi

  Dzīvojamo māju privatizācijas procesa gaitā ēkām tika piesaistīta to funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamā platība..Dzīvojamo māju privatizācijas procesa gaitā ēkām tika piesaistīta to funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamā...

 • Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi

  Šie noteikumi nosaka sociālo pabalstu veidus Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, šo pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.Šie noteikumi nosaka...

 • Informācijas aģentūra paplašinās darbību

  Līdz ar jaunā kvalitātes standarta ieviešanu pašvaldībā arvien savu darbu turpina uzlabot Informācijas aģentūra..Līdz ar jaunā kvalitātes standarta ieviešanu pašvaldībā arvien savu darbu turpina uzlabot Informācijas aģentūra, kur nākotnē...

 • Teritorija starp Lielo, Katoļu, Driksas un Akadēmijas ielu

  Šā detālā plānojuma pirmajai redakcijai tiks pagarināta sabiedriskā apspriešana, jo iedzīvotāji ļoti aktīvi piedalās sabiedriskās apspriešanas procesā un ir izteikuši iebildumus pret piedāvāto variantu.Šā detālā plānojuma pirmajai...

 • Teritorija starp Loka maģistrāli, Veco ceļu, Pērnavas un Rīgas ielu

  Detālais plānojums ir izstrādāts RAF daudzstāvu dzīvojamā kvartāla iekšpagalmu rekonstrukcijai. Tur atrodas lielākās brīvās platības, kas piekrīt pašvaldībai.Detālais plānojums ir izstrādāts RAF daudzstāvu dzīvojamā kvartāla iekšpagalmu...

 • Satiksmes ielas iekškvartāla teritorija

  Viens no pilotprojektiem ir iekškvartālu rekonstrukcija Satiksmes ielas masīvā.Viens no pilotprojektiem ir iekškvartālu rekonstrukcija Satiksmes ielas masīvā. Lielākā daļa teritorijas ir privātīpašums, aptuveni viens hektārs – pašvaldībai...

 • Vai esat bez darba?

  Vakances Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiālē Skolotāju ielā 3.Vakances Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiālē Skolotāju ielā 3. Nodarbinātības organizators, nodarbinātības aģents, mākslinieks (zīmēšana uz koka...

 • Aizsaulē aizgājuši

  Jurijs Viktorovs (dz. 1952. g.) – izvadīšana 2. martā plkst.12 Zanderu kapsētā.Jurijs Viktorovs (dz. 1952. g.) – izvadīšana 2. martā plkst.12 Zanderu kapsētā; Jekaterina Obižajeva (dz. 1926. g.) – izvadīšana 2. martā plkst.12.30 Baložu...