AT neatkarība ir teātris 2

Augstākās tiesas priekšsēdētājs nav ietekmējams tikai tad, kad ir jāslēpj tiesnešu veiktie noziedzīgie nodarījumi pret jurisdikciju.

Jo - kad no vienkāršiem cilvēkiem tiek saņemti iesniegumi par disciplinārlietas ierosināšanu pret tiesnešiem, norādot faktus par tīšiem likuma pārkāpumiem lietas izskatīšanā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, neveicot iesniegumā norādīto faktu pārbaudi, atsakās ierosināt disciplinārlietas, pamatojoties uz to, ka lieta esot skatīta trīs tiesu instancēs, lai gan labi zina, ka Latvijas tiesās lietas izskatīšana trīs instancēs nav garantija tiesas nolēmumu tiesiskumam un pamatotībai.Šo faktu neapstrīdāmi apliecina Latvijas Republikas ģenerālprokurora atzinums, pārbaudot Senāta lēmumus sakarā ar tā saucamo «Grūtupa lietu». Augstākās tiesas priekšsēdētāju pat neizbrīna iesniegumos norādītais fakts, ka Senāta lēmums ir pretrunā ar Augstākās tiesas tiesu praksi krimināllietās, kā arī nepārsteidz, ka esmu notiesāts pēc Krimināllikuma panta, pēc kura kriminālprocesā nav bijusi pat ierosināta lieta.Augstākās tiesas priekšsēdētājam tiek iesniegti pierādījumi, ko apstiprina procesuālu dokumentu kopijas no krimināllietas materiāliem, kas neapšaubāmi pierāda, ka tiesneši tiesas spriedumā apzināti nav atspoguļojuši tiesā iegūtus patiesos pierādījumus, tā vietā apzināti izmainot (t.i., viltojot), cietušo tiesai sniegtās liecības un citus būtiskus faktus.Augstākās tiesas priekšsēdētājs savas kompetences ietvaros zina, ka šādas darbības ir krimināli sodāmas, tāpēc atsakās pārbaudīt iesniegumā norādītos faktus, jo tas ir pamats kriminālprocesa uzsākšanai pret tiesnešiem. Augstākās tiesas priekšsēdētājs zina, ka uz to brīdi, kad Eiropas Cilvēktiesību Tiesā tiks izskatītas iesniegtās prasības pret Latvijas Republiku, būs jau iestājies noilgums tiesnešu veiktajām krimināli sodāmajām darbībām, kā tas ir «Grūtupa lietā», un nevienam tiesnesim nenāksies nest atbildību likuma priekšā, kas nozīmē, ka šie tiesneši - pēc būtības noziedznieki - netiks sodīti.Interesanti, ka tieši Augstākās tiesas tiesneši ir saistīti ar baņķieriem, politiķiem un kriminālajām autoritātēm ar visām viņu atvasēm. Visa neatkarība ir tikai teātris.Vilors EihmanisBiedrības «Par godīgumu tiesu varas sistēmā «Temīda»» priekšsēdētājs

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Lietotāju raksti