Atklātā vēstule

Sidrabenes pagasta iedzīvotāju vārdā paužam neapmierinātību ar situāciju, kas radusies saistībā ar plāniem Sidrabenes pagasta Ceļmalniekos veidot ar naftas produktiem piesārņotās augsnes attīrīšanas poligonu. Tā kā pagasta pašvaldība nav uzskatījusi par nepieciešamu ieklausīties vairākkārt paustajos iedzīvotāju protestos, vēlamies pievērst šai problēmai plašāku sabiedrības un arī valsts augstāko amatpersonu uzmanību.

Vēstule tiks nosūtīta:Ministru prezidentamIvaram GodmanimReģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministramEdgaram ZalānamVides ministramRaimondam VējonimJelgavas rajona padomes priekšsēdētājaiIntai SavickaiJelgavas Reģionālās vides pārvaldes direktoramHardijam VerbelimLēmums par šāda bīstama objekta izveidi tika pieņemts slepus no pagasta iedzīvotājiem, turklāt vēlamies vērst uzmanību uz faktu, ka tas atrodas uz zemesgabala, kas iepriekš piederēja pagasta padomes priekšsēdētājam Jānim Vīgantam.Tā kā jau pašreiz, kad poligons vēl nav izbūvēts, uz zemesgabala izvietotajā šķūnī izgāzta ar naftas produktiem piesārņota augsne, bet pagalmā sakrauti milzu kalni ar vecām riepām, apkārtnes iedzīvotāji nobažījušies, ka videi tiek nodarīts neatgriezenisks kaitējums, kas var ietekmēt arī apkārtnes iedzīvotāju veselību. Turklāt pirms objekta izveides netika veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, savukārt par pārāk steidzīgu rīcību, sākot objektā kaitīgo vielu uzglabāšanu pirms atļauju saņemšanas, poligona veidotājus - SIA «E-Daugava» - jau sodījuši Jelgavas Reģionālās vides pārvaldes inspektori.Poligona izveide tiks sākta, kad pagasta pašvaldība apstiprinās teritoriālo attīstības plānu, kurā Ceļmalniekus paredzēts pārveidot par rūpniecisko zonu. Pagasta iedzīvotāji - kopumā 144 personas - jau vērsušies ar iesniegumu pagasta padomē, lūdzot neveikt šādas izmaiņas.Neticam, ka pagasta vadība gatava uzklausīt iedzīvotājus un rīkoties viņu interesēs, jo pagasta padomes priekšsēdētāju J.Vīgantu var uzskatīt par ieinteresētu poligona izveidē - arī topošajam bīstamajam objektam apkārt esošās zemes platības pieder viņam, un tā iespējamā paplašināšanās J.Vīgantam varētu nest papildu peļņu. Tādēļ lūdzam Jūs iesaistīties šīs problēmas risināšanā. Aicinām ministrus un vides speciālistus uz konstruktīvu problēmas risinājumu, kas neapdraudētu vidi un Sidrabenes pagasta iedzīvotājus.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti