Jaunās liepas un pīlādži jau zied! (FOTO) 19

Reaģējot uz Gvido Leiburga publikāciju «Pilsēta bez kokiem, bez liepu smaržas», Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar iestādes «Pilsētsaimniecība» speciālistiem sagatavojusi savu redzējumu.

Pilsēta nav iedomājama bez kokiem un dekoratīvajiem stādījumiem. Kopā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» speciālistiem sekojam to stāvoklim, un neviens koks netiek nocirsts bez rūpīgas izvērtēšanas. Koki tiek zāģēti tikai divos gadījumos – tad, kad tie kļuvuši bīstami cilvēkiem un videi, kā arī realizējot jaunus projektus pilsētvides uzlabošanai. To vietā tiek stādīti jauni kociņi.

«Pilsētsaimniecības» speciālisti janvāra sākumā sakarā ar prognozēto vētru izvērtēja pilsētas sabiedriskās teritorijās augošo koku stāvokli. Pēc tās Raiņa parkā pie Jelgavas poliklīnikas tika izcirstas piecas nokaltušas gobas un pie automašīnu stāvlaukuma – trīs liepas. Liepu stumbru apakšējā daļā bija vairākas plaisas, bet stumbru augšdaļa bija ar ievērojamiem trupes bojājumiem. Liepas auga blakus esošā ozola noēnojumā ar vienpusēju, automašīnu stāvlaukuma virzienā sasvērtu vainagu. Šie koki bija blakus bērnu rotaļu laukumam un gājēju celiņiem. Stāvlaukumu pie Mātera un Sudrabu Edžus ielas izbūvēja Mātera ielas rekonstrukcijas laikā, to automašīnu novietošanai izmanto blakus māju iedzīvotāji. Stāvlaukuma, kā arī Raiņa parkā esošā bērnu rotaļu laukuma paplašināšana izzāģēto bīstamo liepu vietā nav paredzēta.

2014. gada decembrī vēja nolauzta ošlapu kļava Sudrabu Edžus ielā blakus Jelgavas poliklīnikai uzkrita trim automašīnām. Konstatējām, ka iztrupējusi bija koka augšdaļa. Pasta ielā pie «Swedbank» filiāles blakus gājēju ietvei vējš nolauza ošlapu kļavu, kas varēja uzkrist arī gājējiem. 

Ielu būvniecības un labiekārtošanas projektos tiek izvirzīta obligāta prasība saglabāt vērtīgos koku apstādījumus un paredzēt jaunus, tai skaitā koku stādījumu ierīkošanu vai atjaunošanu. 

Ielu rekonstrukcija ilgst vairākus mēnešus. Tās gaitā izbūvējot komunikācijas, nomainot ielu un ietvju pamatnes, tiek bojāta koku sakņu sistēma. Mainās ielu un ietvju līmeņi. 

Ielu projektēšana ir kompleksa, bez apstādījumiem tiek risināta transporta satiksmes organizēšana, automašīnu stāvvietu, autobusu pieturu, ietvju, videonovērošanas, velojoslas, atpūtas vietu, izgaismošanas balstu, afišu stabu, soliņu un atkritumu tvertņu izvietojums. Tiek ņemta vērā vides pieejamība cilvēkiem ar redzes un funkcionālajiem traucējumiem. Apakšzemē tiek izbūvēts plašs dažādu inženierkomunikāciju tīkls. Projektu izstrādē piedalās ceļu būves un komunikāciju inženieri, arhitekti, ainavu arhitekti, dārznieki un citi speciālisti, kuru uzdevums ir panākt būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī īpašo prasību ievērošanu. 

Pēdējos gados uzbūvēti un labiekārtoti vairāki objekti. Pilsētas ikdienas dzīve vairs nav iedomājama bez rekonstruētā Uzvaras parka, izbūvētās Lielupes promenādes, Jāņa Čakstes bulvāra, kas ir visvairāk iedzīvotāju un pilsētas viesu apmeklētie objekti. Šogad par tādu kļūs arī Pasta sala. Visos šajos objektos tika paredzēta un ir veikta koku apstādījumu ierīkošana.

Jau paaugušās parastās kļavas Jāņa Čakstes bulvārī posmā no Lielās ielas līdz tirgum, kas tika iestādītas papeļu vietā, kā arī liepas pie Čakstes pieminekļa. Uzvaras parkā līdzās izgaismotajām laucēm, kas tiek izmantotas pasākumu rīkošanai, vietu radušas arī pieaugušu koku radītas ēnainās vietas un jaunu koku apstādījumi. Mātera ielā, piemēram, pie LLU 7. dienesta viesnīcas, pirms vairākiem gadiem iestādītās liepas ir gandrīz vienādā izmērā ar saglabātajām cirptajām liepām. Vēsturiska ozolu aleja ir Institūta ielā, kur pirms vairākiem gadiem veikta ielas seguma izbūve.

Pilsētas koku apstādījumu kopšanā un veidošanā arvien vairāk tiek iesaistīti kokkopji-arboristi. Viņu nopelns ir gan aleju, gan pieaugušo koku vainagu sakopšanā – melnā papele pie Jāņa Asara ielas un ozols pie Sv.Trīsvienības baznīcas torņa u.c.

Iepriekšējos gados dažādu koku sugu apstādījumi ierīkoti Lietuvas, Dobeles šosejā, Raiņa, Dobeles, Dambja, Pulkveža Oskara Kalpaka, Lielajā, Lāčplēša, Tērvetes, Krišjāņa Barona, Pasta ielā, Brīvības bulvārī, Alunāna parkā u.c. Koku apstādījumi ierīkoti arī jaunajos komerciālajos objektos, piemēram, pie «Hesburger» Katoļu ielā  un Rīgas ielā pie tirdzniecības centra «Rimi». 

Šogad ielu rekonstrukcijas laikā koku stādīšana notiks Stacijas parkā un tam piegulošajos ielu posmos Zemgales prospektā, Sporta un Pasta ielā. Paredzēta koku apstādījumu ierīkošana jaunajā automašīnu stāvlaukumā Pilssalas ielā, Pasta salā, nokaltušo koku vietā Raiņa parkā un pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa. Jaunās liepas un pīlādži jau zied!  

Andrejs Lomakins, Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes ainavu arhitekts

Pievieno komentāru

Komentāri 19

Greex

Ak tad kādam janvārī jau liepas uzziedējušas :D

pirms 5 gadiem, 2015.01.23 14:19

Gvido Leiburgs

Laikam ir grūti atzīt, ka kaut kas ir izdarīts nepareizi, bet paldies par atbildi! Tomēr, ja bojāts bija viens koks, tad kāpēc jāizzāģē trīs? Izklausās kaut kā neticami, ka visas trīs liepas pēc kārtas bija tik bojātas, ka savādāk nevarēja rīkoties. Un, ja uzmanīgi aplūko attēlus, var redzēt, ka bojājums vidējai liepai , un es atkal atgādināšu, ka sala plaisas, kas plaši sastopamas lielākajai daļai kļavu un liepu nav bojājumi, kas ir par pamatu koku nozāģēšanai, radies izlūstot skeletzaram. Un tās ir koku savlaicīgas nekopšanas sekas. Attēlos redzams, ka bojājums labi apaug, tātad koks ir pietiekami vitāls, neskatoties uz to, ka stumbra centrālajā daļā izlūzušā zara vietā ir attīstījies dobums. Par dobumiem (saprāta robežās) – tie nodrošina bioloģisko daudzveidību parkā. Dobumos ligzdo pūces un sīkie dobumperētāji putni, pa dienu atpūšas sikspārņi un tie ir dzīves vieta retām vaboļu sugām. Dobumi ir dabīgi putnu būri. Vai tad parkā putni nav neatņemama sastāvdaļa? Nekas nelīdzinās emocionālajam piedzīvojumam redzēt Alunāna parkā pavasarī kā pūkains pūču mazulis rāpjas pa stumbru atpakaļ kokā pēc pirmā lidojuma mēģinājuma. Arguments, ka koki noēnoja ozolus neiztur kritiku, jo ozols ir vidēji ēncietīga koku suga un parkā koku vainagi pielāgojas gaismas pieejamībai. Tad jau jānocērt vēl puse parka, jo visi koki nav pietiekami izgaismoti. Un ja vēlas zāģēt varu parādīt parkā vēl kādus 10-20 kokus, kam ir dobumi...
Pilsētsaimniecības speciālisti tiešām objektīvi novērtē kokus, ja bīstamām ošlapu kļavām Pasta un Sudrabu Edžus ielās ļāva nolūzt, bet drošs paliek nedrošs liepas, kuras visticamāk pārdzīvotu vētru, tomēr likvidēja. Un kur nu vēl, turpat Raiņa parkā, nokaltušais ozols pie Raiņa ielas krustojuma. Tā teikt nevar saprast vai pilsētā atļaujas strādā kā mežā vai vēl sliktāk.

pirms 5 gadiem, 2015.01.23 15:16

Pilsētsaimniecības iepirkums

Pilsētsaimniecība ir izsludinājusi iepirkumu par arbordista pakalpojumiem-domājams, ka visa pilsēta priecātos, ja tu pieteiktos un sakārtotu lietas tā, kā nākas.

pirms 5 gadiem, 2015.01.27 21:59

Vallija no Vīgriežu ielas

Gvido, paldies par Jūsu entuziasmu, tomēr, ir skaidrs, ka mēs, pilsētas, vecie ļaudis ar šādām atbildēm no būvvaldes ainavu arhitekta puses tiekam muļķoti, jo jau izsenis ļaudis centās saglābt katru kociņu, tagad zāģē nost bez sajēgas.
Jums, Lomakina kungs, atsevišķs paldies par ieguldījumu pilsētas labā, un tomēr, varu minēt piemērus, kad koki cirsti ne vien nepamatoti, bet arī putnēnu perēšanas laikā (saprotu ar likumu tas ir aizliegts).
Par pilsētsaimniecības darbu, saprotu tikai to, ka jaunās nogāzes zālienu ar trimmeri sakopt glīti nesanāk un, diez vai drošības noteikumi atļauj kūņoties lietus laikā ar tādiem bīstamiem instrumentiem, tomēr tas tiek darīts no gada uz gadu (šogad sagādāšu foto un sūtīšu uz inspekcijām). Un kāpēc vietās, kur ūdens katru gadu skalo ārā augus, tie jaatstāda atpakaļ no jauna, tāpēc, ka tā pie galda sēžot izdomājis arhitekts, kas nesaprot, ka augus nedrīkst mocīt.

pirms 5 gadiem, 2015.01.23 21:20

Rita

Lomakina kungs ! Jums jābūt pilsētas centra parku un koku sardzē , nevis ar standartfrāzēm jāatrunājās ! Arī Jūsu paraksts ir zem tiem plāniem , kas paredz cirst parku kokus ,lai izveidotu auto stāvvietas .Paldies Gvido kungam ! Un lai ari mēs pārējie nebūtu vienaldzīgi .

pirms 5 gadiem, 2015.01.23 22:03

Jānis

Diemžēl Jelgavā Pilsētsaimniecībā nav neviena cilvēka kas varētu novērtēt kokus. Pilsētas mežsargs redz tikai kubikmetrus.

pirms 5 gadiem, 2015.01.24 15:35

Inga

Pilsēta nav mežs, parki jāatjauno, un var jau sargāt līdz bezgalībai, ja nav jāatbild par skādēm. Lielās ielas monstri-liepas sen bija jānovāc, paldies projektam, ka to nav vairs. Gar Driksu augušajām arī bija laiks mirt, redzēju, kādus praulus zāģēja, jaunā krastmala ir daudz foršāka, jāpiestrādā pie nostiprināšanas gan.

pirms 5 gadiem, 2015.01.24 20:40

Ada

Kā tad, ka krastmala "foršāka"! Īsti krievu brāļu kapu garā.

pirms 5 gadiem, 2015.01.27 10:05

Greex

Brāļu kapu garā gan! Pat kaut kāda apskretusi statuja tajā klajumā rēgojas :)

pirms 5 gadiem, 2015.01.27 11:12

Jānis

Ir jau labi ka stāda jaunus kokus. Bet parku skaistums un vērtība ir vecie koki. Ja pilsētā rekonstruējot ielas izmantotu mūsdienīgas tehnoloģijas daudz kokus varētu saglabāt. Pilsētā jau var redzēt kā tiek kopti koki. Cik var piekļūt ar pacēlāju to "sakopj".

pirms 5 gadiem, 2015.01.25 21:20

Sisenis

Un ir tādi censoņas, kas nocērt kokus, lai ir ērtāk piebraukt objektam-spilgts piemērs "Katoļu iela".

pirms 5 gadiem, 2015.01.26 09:01

Ada

"sakopj" gan, nozaģējot trešdaļu koka.

pirms 5 gadiem, 2015.01.27 10:34

Ada

"Ielu būvniecības un labiekārtošanas projektos tiek izvirzīta obligāta prasība saglabāt vērtīgos koku "
Tukša runa!
Un kā ar skaisto bērzu Lielaja ielā, kuru nežēlīgi nozāģējāt? Ietve tur plata, gadiem auga un nevienam netraucēja. Nebija ne slims, ne satrupējis. Un par koku cirpšanu runājot, tie jau netiek cirpti, bet kropļoti, nozāģējot katru gadu pusi koka. Grūti skatīties, kā sakroplotais kociņš laiž atvašu bierzokni lejā pie stumbra.

pirms 5 gadiem, 2015.01.27 10:27

Evija no Lielās ielas

Tiešām ļoti "sakopta" Lielā iela - kā alfaltbetona lielceļš - plata un plika mazie stumbriņi pa kādam tikai sastādīti, kur vēl tas laiks, kad izaugs. Un augt jau arī neļaus - kā nāks vasara - tā nežēlīgi "nostabos". Paliek tik stumbaki ar lapu kušķiem galos. Kā var negribēt redzēt ēnainas alejas ar lieliem skaistiem kokiem? Jelgavā ir zudusi mūsu senču attieksme pret dabu, kokiem. Patiešām žēl, ka arī daļai tautas patīk šīs bruģa, betona kailās ielas un mazo kociņu parki.

pirms 5 gadiem, 2015.01.27 15:03

VITA

Kas to butu domajis, ka te tik daudz specialistu sapulcejies. Butu labi ja jus savas darba vietas tik labi stradatu.Tur nu nevienam no malas nelaujiet jaukties.

pirms 5 gadiem, 2015.01.27 16:13

VITAi

Nav jābūt nez kādam speciālistam, lai redzētu, ka Jelgava tā sauktās "rekonstrukcijas" laikā ir pilnīgi sacūkota un padarīta neērta gan gājējiem, gan braucējiem.

pirms 5 gadiem, 2015.01.27 20:59

Ada

Koku nīdēšanas kampaņa veiksmīgi turpinās! Nu jau ari Raiņa parka alejas tiek sistemātiski sālītas. Būs iespēja izciršanai, jo kokiem nokaltīs zari un "slimi koki" apdraudēs gājējus!

pirms 5 gadiem, 2015.02.10 08:20

nezinu

vai nu vajadzētu tiek briesmīgi liekuļot, ka viss ir šausmīgi. Agrāk es neredzēju, ka cilvēki tik lielos pulkos pastaigātos pa pilsētu ar draugiem, viesiem, ģimenēm, fotografējoties un priecājoties. Un neviens nekliedz un neārdās - ak, dievs, kādā ellē esmu nonācis.

pirms 4 gadiem, 2016.01.22 17:13

Lietotāju raksti