Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola vienojas Inženieru dienā un tehniskā raksta stundā (FOTO)

Lai popularizētu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas inženieru novirziena programmu, skolēnus tuvinātu inženierzinātnēm kā interesantām un aizraujošām, kā arī lai dažādu klašu jaunieši vienotos kopējās nodarbēs un iepazītos, 5.decembrī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tika organizēta pirmā Inženieru diena.

Inženieru dienā 9.-12.klašu skolēniem notika atraktīvas fizikas stundas, kuras vadīja FIZMIX pārstāvis Kārlis, ļaujot skolēniem pārliecināties, ka fizika patiešām ir aizraujoša un ka eksperimentu burvība spēj aizraut visus. 11.un 12.klašu jaunieši eksperimentos uzzināja elektriskās un magnētiskās parādības, pārliecinoties, kā grafīts uz papīra vada elektrisko strāvu un zīmuļa serdenis izstaro gaismu, ja caur to plūst elektriskā strāva, 10.i klases skolēni raudzījās un līdzdarbojās dažādos ķermeņu līdzsvara demonstrējumos, bet 9.klases pilnveidoja savu fizikas procesu izpratni, darbojoties ar reaktīvās kustības ratiņiem ar gaisa balonu.

5.stundā visi 5.-12.klašu skolēni (kopumā apmēram 340 jaunieši!) vienojās Tehniskā raksta stundā. Šī mācību stunda bija pietiekami oriģināla gan veicamā uzdevuma, gan pedagogu sastāva ziņā, jo to vadīja nākamie būvnieki, arhitekti, IT speciālisti, konkrētāk, Tehnoloģiju vidusskolas 11.i klases (inženieru novirziena) skolēni. Jaunieši, jau iepriekšējā gadā apguvuši tehnisko grafiku, šogad mācās datorizēto projektēšanu 2 un 3 dimensijās, tādēļ labprāt savā iegūtajā pieredzē dalījās ar skolasbiedriem. 

Sadarbībā ar tehniskās grafikas skolotāju O.Vronski tika sagatavotas rasējuma darba lapas - īstas, nopietnas, lai ikviens kaut 40 minūtes justos nedaudz inženieris. Skolotāju - inženieru stundas plānā ietilpa gan pārējo skolēnu iepazīstināšana ar inženieru klases specifiku, gan to, kas īsti ir inženierzinātnes, kas ir rasējums, kādēļ un kā to veido, kur izmanto. Lai nebūtu kā tautas pasakas balodim jāmācās tikai no citu veikuma, ikviens 5.-12.klašu skolēns pats izmēģināja, ko nozīmē spēt tekstu izveidot tehniskajā rakstā. Un nevis jebkuru, bet Raiņa aforismus, tādējādi kopīgi gaidot mūsu tautas dižgara Raiņa 150.jubileju. Tā gan lielāki, gan mazāki Tehnoloģiju vidusskolas jaunieši, centīgi skrapstinot zīmuļus un cilājot dzēšgumijas, lieku reizi pārliecinājās, ka „laime nav atrodama bezdarbībā un mierā, bet kustībā un centībā”, un „kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā” vai „griba dara lielu arī mazo”.

Skolēni, analizējot stundā gūto, min, ka būt par inženieri ir grūti, bet „man patika rakstīt tehniskajā grafikā un gribu mācīties vēl”, inženierim vajadzīga precizitāte un pacietība, lielas koncentrēšanās spējas. 9.m klases jaunieši domā, ka iejusties inženiera ādā bija interesanti un tehniskais raksts trenē rokrakstu un raksturu, īpaši pacietību, tādēļ šādas nodarbības vajag katru gadu. Viņuprāt, šādi skolas dzīve kļūst interesantāka un atbilstošāka nosaukumam. Kāds devītklasnieks uzzinājis, kas būs jādara rasēšanā, un secinājis, ka tas nemaz nav tik bailīgi. 

Skolēniem patika, ka skolotāji - inženieri demonstrēja savus rasējumus, tādējādi parādot arī nopietno tehniskās grafikas pusi. 12.klases jaunieši, kuri nemācās inženieru novirzienā, norāda, ka sapratuši - rasēšana (tehniskā grafika) ir ļoti grūta, un viņi apbrīno savus klasesbiedrus, kuri spēj būt tik pacietīgi, lai ar to tiktu galā, taču tas bijis ļoti interesants un pozitīvs pasākums. 8.klases skolēni min, ka viņi no stundas secinājuši - būt inženierim ir grūti, taču iejusties inženiera ādā - interesanti. 10.i klases jaunieši uzsver, ka inženierim vajag stiprus nervus, precizitāti, rūpību un ļoti vispusīgas zināšanas.

Paši skolotāji - 11.i klases skolēni pēc stundas atzīst, ka veicies labi, skolēni bijuši ieinteresēti, klausījuši un izdarījuši visu, ko skolotājs prasījis, par ko iepriekš vienam otram pirms stundas bijušas bažas. Jānis Circenis uz brīdi sajuties kā pats tehniskās grafikas skolotājs Olafs Vronskis, savukārt Aleksandrs Ļeščenkovs, vadot stundu, iemācījies to, ko pirms tam zinājis ne tik labi, Edmunds Sutens savu stundu vērtē kā jautru, Kristaps Rupmanis norāda, ka gatavošanās stundas vadīšanai likusi pašam atsvaidzināt savas tehniskās grafikas zināšanas, tādēļ stunda izdevusies. Artūrs Mazurs savus skolēnus - 10.i klasi - dēvē par atsaucīgiem un paklausīgiem, taču jāsaka, ka viņa skolēnu vidū daļa bija jau ar zināmām priekšzināšanām, jo puse šīs klases skolēnu apgūst inženieru novirziena programmu un jau iepazinuši tehniskās grafikas burvību. Santai Lauvai un Santai Bebrei stunda ritējusi raiti, bez aizķeršanās, meitenes norāda, ka šādas atklātās inženieru nodarbības jāatkārto biežāk, lai skolēni patiesāk izprastu to saturu un nevairītos vidusskolā apgūt šo novirzienu.

Inženieru dienas ietvaros 28 Tehnoloģiju vidusskolas 6.-12.klašu skolēni fizikas un mājturības skolotāju pavadībā devās uz Rīgu, lai Ķīpsalas hallē aplūkotu starptautisko mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstādi "Tech Industry 2014", izzinātu mūsdienu tehnoloģiju piedāvājuma un pielietojuma daudzveidību, lūkojot pēc tā, ar ko, iespējams, domā saistīt savu nākotni.

Kaut arī 11.i klases puiši, kuri uz izstādi devās konkrētus IT jaunumus lūkoties, jutās nedaudz vīlušies, gaidīto neieraudzījuši, kopumā skolēni piedāvāto iespēju vērtē kā pozitīvu. Par to pārliecināts arī mājturības un robotikas skolotājs I.Bahmanis, kurš daļai skolēnu vadījis 2 stundu garu tehnoloģiju stundu, skaidrojot izstādē redzamo mehānismu darbību un pielietošanas iespējas. 9.m klases puiši, kurus skolotāji dēvē kā trakus uz dzelžiem un elektroniku, norāda, ka jāturpina šāda pieredze, jo izstādē bija ļoti interesanti.

Skola arī turpmāk plāno reizi mēnesī piedāvāt tehnoloģiju jomā motivētiem skolēniem iespēju viesoties uzņēmumos, izstādēs, zinātnes centros utt., lai uzskatāmi demonstrētu tehnoloģiju izmantošanu reālajā dzīvē un karjeras iespējas. Tādējādi janvārī plānots viesoties uzņēmumā „Draugiem.lv”, februārī - „Hanzas elektronika” u.c.

Lai visi skolēni (ne tikai vecāko klašu) izjustu inženieru garu, 17.decembrī notiks pirmā Mazo inženieru diena, kurā Inženieru stunda un robotikas sacensības tiks piedāvātas 2.klašu skolēniem.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas direktora vietniece Guna Stepiņa

Foto: Kaspars Antonevičs

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti