Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolai – 65 2

«Mājas gan cilvēks ceļ pēc sava ģīmja un līdzības, bet uzceltas tās sāk dzīvot pašas savu dzīvi. Ikviens, kas tajās dzīvo, veidojas pēc tām. Jo vecākas tās ir, jo lielāks viņu iespaids uz iemītniekiem. Neskaitāmiem pavedieniem mājas iedzīvotāji piesaistīti pie mājas senām nelaimēm un seniem priekiem. Kā  no svešuma pārstādīts koks pārveido zarus pēc savas dzimtenes saules un vējiem, tā katras mājas pagājības vara izliec un pārveido cilvēkus,» – tā, mūsu  novadnieka Edvarta Virzas vārdiem runājot, varētu raksturot arī māju Skolotāju ielā 8 - Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolu.

29.oktobrī uz Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas durvīm veda kļavlapu un sveču ceļš, sagaidot viesus uz skolas pašreizējo un bijušo skolotāju un skolas darbinieku tikšanos, veltītu skolas 65.gadadienai.Vakarskolas aizsākumi meklējami 1945.gadā, kad Jelgavas Darba jaunatnes skolu organizēja tās pirmais direktors – Arvīds Salmiņš. Pirmā mācību gada rudenī šajā skolā pieteicās 36 skolēni. Mācības ilga no 1.septembra līdz 1.jūlijam. Vēlāk skola nosaukta par Jelgavas pilsētas Strādnieku jaunatnes vidusskolu. 1949.gadā tiek organizētas atsevišķas klases krievu un latviešu valodas plūsmās, līdz tam krievu un latviešu Strādnieku jaunatnes vidusskolas pilsētā darbojās atsevišķi.20.gadsimta 50.gadu beigās mācības vakaros paralēli darbam tika vērstas plašumā. Jelgavas vakarskolēni pa dienu strādāja Lauksaimniecības mašīnu rūpnīcā, Linu kombinātā, Mašīnbūves rūpnīcā, Cukura kombinātā, Būvmateriālu rūpnīcā un citur. Gadu desmitu laikā skolā gan strauji palielinājās skolēnu skaits, jo valstī tika izvirzīts uzdevums pāriet uz jaunatnes vispārēju vidējo izglītību, gan vēlāk tikpat strauji saruka. Deviņdesmito gadu vidū vakarskolas atkal kļūst populāras, pieaug skolēnu skaits arī Jelgavas vakara (maiņu) vidusskolā.Skola vēstures gaitā mainījusi savu atrašanās vietu – ēkās, kuras šodien jau pazīstam ar citu nosaukumu – Valsts ģimnāzija, privātskola «Punktiņš», Jelgavas Speciālā skola, vairākkārt skola atradusies pašreizējā mājvietā – Skolotāju ielā 8, bet visur cauri nesta kolektīva, māju sajūtas dzirkstelīte.Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas vēsturi, ziņas par skolotājiem un absolventiem savā grāmatā «Skolotāju iela» iemūžinājusi aizsaulē aizgājusī skolotāja Skaidrīte Bremze.Skolas direktore Brigita Preisa skolas viesus iepazīstināja ar jaunumiem skolas dzīvē. Šogad skolā mācās 465 skolēni, strādā 29 skolotāji un 13 skolas tehniskie darbinieki. Skolai ir savas tradīcijas, darbojas dažādi interešu pulciņi. Šogad ieviests e-žurnāls, kas skolotājiem, skolēniem un vecākiem ļauj izmantot modernās tehnoloģijas, skolā pirmo gadu ir tālmācības iespējas, dodot iespēju mācīties skolēniem, kuri ikdienā nevar apmeklēt mācību iestādi. Pirmo gadu vakarskolā darbojas māmiņu istaba, kurā vecāki, kuri mācās, var atstāt savus mazuļus gādīgas auklītes uzraudzībā.Savās atmiņās par skolas dzīvi dalījās un padomus šodienas skolotājiem deva Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas direktore no 1968. līdz 1982.gadam Ārija Mūrniece un direktore no 1982. līdz 1988.gadam – Līvija Jansone, arī skolotāji, kuru darba mūžs ilgstoši bijis saistīts ar Jelgavas Vakara vidusskolu – ģeogrāfijas skolotājs Salimons Kivlis, bioloģijas skolotājs Viktors Vansovičs un fizikas skolotājs Jānis Ozols, kurš šajā skolā nostrādājis 38 gadus. Pasākumā piedalījās arī Jelgavas vakarskolas pirmā izlaiduma (1946.g.) absolvente – Regīna Lagzdiņa.Jubilejas reizē tika godināti skolotāji, kuri Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā ir nostrādājuši 10 un vairāk gadus.Mūsu skolu 65.dzimšanas dienā sveica Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza , Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere, mūsu sadraudzības skolas – Lietuvas Republikas Jonišķu Saules skolas direktors Tomas Armanavičius un vietnieki. Paldies!65 gadi cilvēka mūžam ir liels vecums, bagātīga pieredze, bet vēsturei tas ir tikai īss laika sprīdis. Ar bijušo skolotāju pieredzi, pašreizējo skolotāju darbu un skolēnu nākotnes skatījumu Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola būs atbalsts visiem, kam vajadzīga izglītība, zināšanas, un iespēja tās iegūt. Agita Ozola,direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Lietotāju raksti