Latvijas Veterinārārstu biedrība - vecākā profesionālā biedrība Latvijā

2021.gada 25.augustā Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) atzīmēs savas organizācijas 100 gadskārtu. Notikumam par godu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Anatomijas muzejā Rīgā, Kronvalda bulvārī 9, pulksten 11 tiks atklāta piemiņas plāksne biedrības pirmajam priekšsēdētājam Augustam Pētersonam un sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību notiks zinātniskā konference “Viena veselība”.                                                                                                                                                

1921.gada pavasarī veterinārārsti Eduards Cīrulis, Augusts Pētersons, Kārlis Soste, Vilis Roga-Rihters, Kārlis Ātrens, Voldemārs Brencēns, Haralds Šuberts, Rūdolfs Grapmanis, Roberts Baķis, Miķelis Rolle, Augusts Kirhenšteins vienojās kopīgā idejā, izveidot Latvijas Veterinārārstu biedrību. Lai varētu sapulcināt pēc iespējas vairāk veterinārārstu uz biedrības dibināšanu, tika nolemts rīkot Latvijas veterinārārstu kongresu. 1921.gada 24. augustā kongresa laikā tika paziņots vēstījums par Latvijas Veterinārārstu biedrības izveidi, un pār tās biedriem no Latvijā esošiem 61 veterinārārsta kļuva 50. 

Lielāko ieguldījumu biedrības izveidē bija ieguldījis Eduards Cīrulis, tādēļ kongresa dalībniekiem bija skaidrs, ka par jaundibinātās biedrības priekšsēdētāju bija jākļūst tieši viņam. Taču par lielu pārsteigumu Eduards Cīrulis par pirmo Latvijas Veterinārārstu biedrības priekšsēdētāju izvirzīja Augustu Pētersonu, kurš šo piedāvājumu pieņēma. Latvijas Veterinārārstu biedrībai pašai savu telpu nebija, tādēļ tā izmantoja Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes telpas Kronvalda bulvārī 9, Rīgā, kurās atradās arī Medicīnas fakultāte.

Latvijas Veterinārārstu biedrība savos simts pastāvēšanas gados, darbību pārtrauca tikai Staļina kulta laikā no 1940. - 1957.gadam, kad pēc Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Veterinārijas fakultātes pasniedzēju iniciatīvas biedrība tika atjaunota. Visus padomju okupācijas gadus biedrība rīkoja veterinārārstu un veterināro feldšeru konferences, neskatoties uz to, ka okupācijas režīms to ne visai vēlējās pieļaut. Tādēļ citu profesiju pārstāvjiem bija samērā liela skaudība, ka Latvijas PSR Veterinārārstu biedrība spēja pārliecināt okupācijas varas pārstāvjus par pulcēšanās nekaitīgumu pastāvošai politiskai okupācijas varai.

Sākoties Atmodai, Latvijas veterinārārsti nekavējoties pulcējās savā konferencē un 1989. gada 27.maijā Lauksaimniecības (tagad Zemkopības) ministrijas zālē, klātesot 318 delegātiem, tika atjaunota Latvijas Veterinārarstu biedrība. Ar balsu vairākumu par jauno LVB priekšsēdētāju tika ievēlēts Juris Tolpežņikovs.

Šobrīd Latvijas Veterinārārstu biedrība apvieno 904 veterinārārstus, no kuriem 744 ir praktizējošie veterinārārsti. 

Foto: pixabay.com

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti