LDDK: Latvijas reģionu uzņēmēji iepazīst Lietuvas darba devēju organizāciju pieredzi

Šā gada 4. un 5.oktobrī Latvijas reģionu darba devēju organizāciju pārstāvji, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadība un sociālā dialoga koordinatori Latvijas reģionos pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēja Viļņu, lai iepazītos ar Lietuvas darba devēju organizāciju pieredzi interešu pārstāvības un savstarpējās sadarbības jautājumos.

Vizītes ietvaros uzņēmēju biedrību delegācija, kurā bija pārstāvētas 13 Latvijas pilsētas, tikās ar Latvijas vēstnieku Lietuvā Mārtiņu Virsi, Lietuvas Uzņēmēju konfederācijas (LPK) vadību un Lietuvas reģionālo uzņēmēju un nozaru organizāciju pārstāvjiem.Lietuvas Uzņēmēju konfederācija apvieno 32 nozaru un 8 reģionālās asociācijas, tāpat kā LDDK, ir sociālais partneris valdībai un arodbiedrībām.LPK analītiķis A.Izgorodins iepazīstināja ar Lietuvas ekonomisko situāciju - biznesam nelabvēlīgu un nestabilu nodokļu sistēmu, vāju iekšējo patēriņu un kredītresursu ierobežoto pieejamību, kā arī darba tirgus neelastību uz ekonomiskās situācijas izmaiņām. Lai arī nodokļu palielināšana Lietuvā nākamajā gadā, pēc uzņēmēju konfederācijas pārstāvja teiktā, netiek plānota, valsts pārvaldes izdevumu samazināšana turpināsies, valsts budžeta deficīts tiek plānots 7-8%, bet Lietuvas kopējais parādsaistību apmērs pret budžetu ir 42%, kas ir daudz lielāks nekā Latvijai. LDDK sociālā dialoga koordinatore Zemgales reģionā Zanda Lamba: «Pieredzes apmaiņas brauciens deva iespēju iepazīt Lietuvas ekonomisko situāciju un saprast, ka ekonomiskā situācija Lietuvā ir ļoti līdzīga ar mūsu valsti. Otrs pozitīvais moments ir darba devēju organizāciju vadītāju savstarpējā iepazīšanās, informācijas un  pieredzes apmaiņa, kā arī jaunu kontaktu veidošana. Kā atzina Bauskas uzņēmēju kluba prezidents Indulis Pētersons, tad, vairākus gadus darbojoties noslēgti tikai savā pilsētā, zūd kontakti ar citām darba devēju organizācijām. Šī bija lieliska iespēja, lai atjaunotu jau esošos kontaktus un iegūtu jaunus sadarbības partnerus citos reģionos.»Par nozaru asociāciju darbu interešu pārstāvniecībā tikšanās laikā informēja Lietuvas Ķīmijas industrijas uzņēmumu asociācijas un Lietuvas Apģērbu un tekstilrūpniecības asociācijas pārstāvji, kuri uzsvēra sadarbību ar radniecīgām organizācijām Latvijā. Ieinteresētību sadarboties akcentēja arī reģionālās darba devēju organizācijas.Šauļu Rūpnieku asociācijas izpilddirektore Sigita Sireikiene, tiekoties ar Latvijas kolēģiem, uzsvēra, ka asociācija attīsta sadarbību arī ar Latvijas partneriem, jo Šauļu sadraudzības pilsēta ir Jelgava. Patlaban tiek īstenots pārrobežu sadarbības projekts ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, pētot jautājumu par administratīvo šķēršļu samazināšanu biznesa vidē. Nākamajā gadā sadarbība plānota arī ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrību.Šauļu Rūpnieku asociācija apvieno vairāk nekā 70 biedrus, kas arī pēc deviņdesmito gadu ekonomiskajām pārmaiņām un ražošanas pārstrukturizācijas, joprojām pārstāv Šauļu rūpnieku intereses gan vietējā, gan nacionālajā līmenī. Šī asociācija, līdzīgi kā Kauņas reģiona rūpniecības un darba devēju asociācija, ir viena no spēcīgākajām reģionālajām darba devēju organizācijām Lietuvā.Šādas pieredzes apmaiņas vizītes sekmē ne vien sakaru dibināšanu ar citu valstu darba devēju organizācijām un pieredzes gūšanu, kas lietderīga sociālā dialoga veicināšanai Latvijā, bet rosina arī Latvijas reģionālo darba devēju organizāciju savstarpējo sadarbību un attīsta biznesa saiknes starp dažādu novadu uzņēmējiem.Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška: «Bija lieliska iespēja iepazīties ar vēstniecības iespējām sniegt mūsu valsts uzņēmējiem nepieciešamo palīdzību plānojot sava uzņēmumu darbību Lietuvā. Vizītes laikā ieguvām nepieciešamo informāciju par ekonomisko situāciju Lietuvā , gan valsts , gan nozaru griezumā. Ņemot vērā to, ka Jelgavas pilsētai jau ir sadarbība ar Šauļiem, tad Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija varētu attīstīt veiksmīgu sadarbību ar Šauļu Uzņēmēju padomi.»Latvijas delegācijā bija Rīgas un Jūrmalas uzņēmēju biedrību pārstāvji, Kurzemes reģionu pārstāvēja Liepājas Direktoru padomes un Talsu komersantu kluba vadība, Vidzemes reģionu – Alūksnes Tautsaimnieku apvienības «ALTA», Cēsu rajona uzņēmēju un tautsaimnieku kluba, kā arī šogad izveidotās Gulbenes Uzņēmēju biedrības vadītāji, savukārt Latgales reģionu pārstāvēja Rēzeknes Uzņēmēju biedrība, Daugavpils Uzņēmējdarbības attīstības asociācija un Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs «Krams».No Zemgales reģiona pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška. Šī organizācija jau ilgstoši sekmīgi darbojas Jelgavā. Uzņēmēju kluba «Bauska 97» prezidents Indulis Pētersons, kas ir vienas no pirmajām Latvijas darba devēju organizācijām Latvijā, kā arī šogad dibinātās Jēkabpils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja Ilona Studāne.Pieredzes apmaiņa tika organizēta LDDK īstenotā ESF projekta «LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos» 4.1.apakšaktivitātes ietvaros.Zanda Lamba,LDDK reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore Zemgales reģionā(ESF projekts «LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos»)

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti