Noslēdzies projekts «Aktivizējies, lai iesaistītos!»

Piektdien, 26. septembrī, Tērvetes novada domē norisinājās projekta “Aktivizējies, lai iesaistītos!” noslēguma pasākums, kura ietvaros Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centrs jaunatnes lietu koordinators Aivis Majors pašvaldības pārstāvjus un citus interesentus iepazīstināja ar projektā sasniegtajiem rezultātiem. 

Projekta mērķis bija veicināt Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra nepārtrauktu darbību un attīstību, pilnveidojot dažādu sociālo grupu, tostarp sociālā riska jauniešu, brīvā laika pavadīšanas iespējas un radot labvēlīgu vidi neformālajai izglītībai, tādējādi rosinot jauniešu līdzdalību Tērvetes novada dzīves veidošanā un sabiedriskajos procesos kopumā.

Projekta ietvaros Tērvetes novada jaunieši devās uz Liepājas Jauniešu māju, kur tikās ar tās darbiniekiem, aktīvajiem jauniešiem un Liepājas Skolēnu domes pārstāvjiem. Aktivitāte kalpoja par līdzekli, lai jaunieši neformālās izglītības ceļā iepazītu jaunatnes lietu norisi citviet Latvijā, kā arī iegūtu jaunus domubiedrus ārpus sava novada teritorijas.

Tāpat jaunieši piedalījās neformālās izglītības apmācībās “Aktivizējies, lai iesaistītos!”, kur četras dienas ar daudzveidīgu aktivitāšu palīdzību iepazina neformālās izglītības, jauniešu līdzdalības iespēju, komunikāciju un sadarbību, ideju formulēšanu un realizēšanu, kā arī citas tēmas.

Projekta noslēdzošā aktivitāte bija Jauniešu mēnesis, kura ietvaros apmācību dalībnieki iegūtās zināšanas un prasmes izmantoja praktiski. Jaunieši noorganizēja Filmu vakaru, Radošo ideju darbnīcu, kā arī “Poster” radošo darbnīcu, kuras ietvaros radīja uzmundrinošus plakātus pozitīvākai ikdienai. 

Ticam, ka ap 50 Tērvetes novada jauniešu, kas iesaistījās projekta aktivitātēs, turpmāk arvien aktīvāk līdzdarbosies novada dzīves veidošanā, tā sabiedriskajos procesos un lēmumu pieņemšanā, kā arī neformālajā izglītībā un brīvprātīgajā darbā, tādējādi lietderīgāk pavadot savu brīvo laiku. 

Projekta noslēguma semināru apmeklēja arī Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, kas atzinīgi novērtēja projekta norisi, bet paši jaunieši atzina, ka līdzīgās aktivitātēs piedalītos arī turpmāk, jo tā ir iespēja paplašināt savu redzesloku, gūstot gan jaunas zināšanas, gan arī prasmes. 

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Aivis Majors, Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra jaunatnes lietu koordinators un projekta koordinators

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti