Pārdomas, skolas gadu sākot

Mācību gada sākums katram cilvēkam atsauc atmiņā viņa paša pirmos soļus skolā. Atmiņā ataust mātes roka, pie kuras bijām pieķērušies un kuru negribējām atlaist, kad siltais un drošais mājas pavards bija jāmaina pret skolu. Sirsnīgais puķu pušķis skolotājai simbolizēja šo pāreju no vienas dzīves telpas jau citā - daudz plašākā.

Latvijā skolu sistēma pastāv tikai otro gadsimtu. Līdz XIX gadsimta vidum muižnieki neļāva latviešiem mācīties, jo tiem nebija vajadzīgi zinoši un izglītoti dzimtcilvēki, bet gan vienkārši lauku strādnieki. Klaušu laikiem Latgalē sekoja drukas aizliegums, kad nebija atļauts iespiest latviešu grāmatas. Pirmie izglītotie latvieši nāca no Kurzemes un Zemgales hercogistes, kur Jelgavai bija īpaša nozīme. Lielā mērā tā ir saglabājusies arī līdz mūsdienām. Kas, manuprāt, trūkst atjaunotās Latvijas izglītības sistēmai? Tā ir garīgo vērtību apgūšana un arī patriotisms. Kristīgās ētikas un ētikas mācībai valsts apmaksātas stundas atvēlētas tikai no 1. līdz 3.klasei. Kāpēc ne līdz 6.klasei? Ierobežotā garīgo vērtību apgūšana izpaužas Latvijas sabiedrībā ar godīguma trūkumu. Muižnieki liedza latviešiem izglītību un to pamatoja, ka Latvijai ir vajadzīgi lauku strādnieki. Okupanti liedza garīgo izglītību un patriotismu, un to pamatoja, ka Dieva nav un Latvijas valsts nav un nebūs. Nesaprotu, kāpēc atjaunotā Latvija domā, ka ar trijām klasēm garīgo vērtību pietiek, lai atgrieztu Latvijā godīgumu un garīgo izaugsmi.Lai redzētu ziedošu Latviju, mums jāatjauno garīgās vērtības. Materiālismā saistītam garam sveša ir tuvākmīlestība, bez kuras savukārt nav iedomājama ne īsta brīvība, ne demokrātija, ne dzīves uzplaukums kultūrā un ekonomikā. Garam ir jāvalda par matēriju, dvēselei par miesu.Šodien Latvijā spiežas iekšā gan rietumu «papardes zieds» ar visām morālās dzīves padibenēm, gan austrumu «eksotiskie gardumi», bet īstās garīgās vērtības, kas veido atbildīgu un veiksmīgu cilvēku, trūkst.Skolas durvīm ir jāpaver ceļš uz pilnvērtīgu cilvēka dzīvi. Nevar būt, ka tēvs un māte sūta savu dēlu vai meitu skolā, bet no turienes atgriežas narkomāns, alkoholiķis vai citādi dzīvei zudis cilvēks. Mūsu laiku audzinātājiem ir jāsaprot, ka Dieva Radītāja autoritāte stiprina arī vecākās paaudzes un pašu skolotāju autoritāti. Lai pedagogiem veicas atklāt katrā skolniekā Dieva doto talantu un veidot to līdz pilnībai! Lai Dieva svētība visiem skolu direktoriem, skolotājiem, vecākiem un pašiem skolniekiem un studentiem uzsākot šo jauno skolas gadu!

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti