Projekts “Tiešsaistē ar mežu”

Aizupes pamatskolā 18. septembrī tikās trīs mazpulki (“Aizupes Ekopēdiņas”, Bikstu un Irlavas), lai sadraudzības pasākumā “Laižam mežā!” labāk iepazītu viens otru un mežu. Šāda tikšanās tika rīkota ar mērķi veicināt sadraudzību starp mazpulcēniem un pastarpināti uzzināt kaut ko jaunu.

Patiess prieks bija saņemt uzaicinājumu novadīt mazpulcēniem kādu radošo darbnīcu, jo arī es, mazliet vairāk nekā 20 gadus atpakaļ, biju mazpulcēns Tumes 632. mazpulkā. Mūsu dzimtā esam mazpulcēni trijās paaudzēs. Mana vecvecmāmiņa Austra Indriksone (Vīnakmens) bija mazpulcēns Grenču 92. mazpulkā, es Tumes 632. mazpulkā un mani bērni Eva un Renārs - “Aizupes Ekopēdiņās”. Ar gandarījumu vēroju, kā bērni turpina tradīcijas.

Atceroties gaitas mazpulcēnos, prātā nāk sadraudzības pasākumi ar Pūres un Džūkstes mazpulkiem. Mūsu mazpulku vadītājas bija un joprojām ir izcilas iedvesmotājas. Arī “Aizupes Ekopēdiņām” ir paveicies ar enerģisko Daci. Viņa visu šo sadraudzības pasākumu bija izplānojusi tik aizraujošu, ka bērniem neatlika ne brītiņš laika garlaikoties.

Tikšanās pirmajā daļā mazpulcēni savā starpā iepazinās, kopīgi iestādīja koku – ēdamo pīlādzi un sadalījās grupās, tā lai vienā grupā būtu dažādu mazpulku dalībnieki. Iepazīšanās aktivitātēm sekoja dažādas darbnīcas Aizupes pamatskolas birzītē, kuras vadīja arī pieredzējušākie mazpulcēni.  Laiks mūs lutināja, bija silti un saulaini. Bērni iemācījās pagatavot pirts skrubi no meža veltēm, apgleznoja koka planšetes, gatavoja saldos riekstiņus, kā arī veidoja mandalas no dabas materiāliem. Ļoti izzinoši bija skatīties video par mežu, pēc video mazpulcēnu zināšanas tika pārbaudītas ar KAHOOT palīdzību.

Aktivitātēm sekoja sātīgas un varen gardas pusdienas. Pēc pusdienām sekoja turpinājums aktivitātēm. Komandas, sekojot plānam, izgāja stacijas Aizupes pamatskolas birzītē: “Izzini koku” (dalībniekam jāsavieno koka attēls ar lapas attēlu, ziedu un augli), “Dzīvnieku pēdas” (jāsavieno dzīvnieks ar tā nosaukumu un pēdu), “Aplaisti mežu” (sportiska aktivitāte ar precizitātes ievērošanu), “Sakopsim mežu” (atkritumu savākšana birzītē), “Esi radošs” (stāsta vai dzejoļa sacerēšana no dotajiem attēliem par mežu) un spēle “Ar pēdām seko pēdām”.

Noslēgumā mazpulcēni izvērtēja savu ieguvumu, atstājot liecības par pasākumu uz dažādu koku ripām. Sekoja sirsnīga atvadīšanās un balvu pasniegšana. Bet ar to viss nebeidzās… Tā kā Jelgavas pilsētā notika pasākums “Mežs ienāk Jelgavā”, to nevarēja laist garām. Bērni un arī mazpulku vadītājas piedalījās daudz un dažādās mežu izzinošās aktivitātēs.

Pasākuma dalībnieki vairākkārtīgi atzina, ka šādiem pasākumiem ir liela nozīme sadraudzības veicināšanai un, ka tieši šādas neformālas tikšanās saliedē visvairāk.

Mana atziņa no pasākuma – bērni, tā ir mūsu nākotne, kādu to veidosim, tāda tā būs. Mazpulku kustība ir tā, kas veidoja manas omes, manu un, cerams, veidos arī manu bērnu dzīves vērtību pamatus.

Foto: no mazpulcēnu albuma


 


Pievieno komentāru

Lietotāju raksti