SIA «Latvijas Energoceltnieks» aicina laikus ieplānot atkāpšanās ceļu būvprojektos

Lai izvairītos no dārgā un neparedzētā būvniecības objektu iesaldēšanas procesa, SIA «Latvijas Energoceltnieks» (Būvkompānija LEC) aicina pasūtītājus laikus ieplānot atkāpšanās ceļu teorētiska finansējuma samazināšanai vai apturēšanai. Krīzes apstākļos būvniecība jāplāno vairākos posmos, pakārtojot tos iespējamai objekta apturēšanai, attiecīgi sadalot arī finansējumu.

Līdz ar ekonomikas lejupslīdi un finansējumu samazinājumu arvien vairāk būvobjektu tiek apturēti un «iesaldēti», radot zaudējumus pasūtītājam. Šobrīd skaidri iezīmējas tendence, ka pasūtītāji aptur vai samazina jaudas būvniecībai, bet, jauna projekta realizāciju spiedīgo finansiālo apstākļu ietekmē, uzdrīkstas tikai retais. Pasūtītājam jau sākotnēji būtu jāizvērtē finansiālās iespējas projekta īstenošanai un jāpārrunā ar būvdarbu veicēju tā optimālākā realizācija, ieplānojot arī teorētisku būvniecības apturēšanu. Tas ļautu izvairīties no situācijas, kad nākas iesaldēt objektu bez jumta, kas jau pamatā būtu pretrunā ar būvniecības praksi un līdz tam padarītais tiktu pakļauts bojājumu riskam, radot zaudējumus. Visbūtiskāk šo principu ir ievērot pašvaldību sektorā, kas uzņemas realizēt sociāli un valstiski nozīmīgus būvobjektus. Turpina SIA «Latvijas Energoceltnieks» (Būvkompānijas LEC) valdes priekšsēdētājs Andris Asars-Asarovskis: «Arvien biežāk var novērot situācijas, kad pasūtītājs uzņēmies vairāk par reālajām finansiālajām iespējām, un objekta būvniecību nākas apturēt. Šādās reizēs būtiski, lai jau sākotnēji ir ieplānots atkāpšanās ceļš, kas ļauj iekonservēt būvi tā, lai nerodas zaudējumi. Diemžēl realitāte ir pretēja un visbiežāk būvniecības apturēšana notiek pēkšņi, kas nenoliedzami pakļauj riskam jau paveikto.»Nereti pasūtītājam, samazinoties finansējumam, ieteicamākais ir, nevis apstādināt objektu pilnībā, kas varētu vēlāk palielināt objekta izmaksas, bet veikt izmaiņas izpildes termiņā. Vienlaikus jāņem vērā, ka, izstiepjot izpildes termiņus un veicot darbus ar daļējām jaudām, var ekonomiskais izdevīgums ir relatīvs, jo lai gan tekošie maksājumi kļūst mazāki, ilgtermiņā kopsumma var pieaugt, jo, palielinoties darba periodam, rodas papildus izmaksas, piemēram, būvlaukuma apsardze, vagoniņu un tehnikas noma, elektrības un sakaru pakalpojumu izmantošana. «Lai izvairītos no iespējamiem zaudējumiem, nedrīkst baidīties pieļaut iespēju teorētiskam finansējuma apturējumam un jau sākumā veidot dialogu ar būvnieku, iestrādājot piemērotāko atkāpšanās ceļu. Laicīgs un objektīvs plānojums, var kalpot kā apdrošināšana pret jau ieguldītā zaudējumu un nesamērīgiem izdevumiem nākotnē,» skaidro A.Asars-Asarovskis.Ilze Gabrāne, būvkompānijas LEC sabiedrisko attiecību konsultante

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti