VUGD: Par ugunsdrošību aukstajā laikā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā statistika liecina, ka šogad apkures ierīču neatbilstoša ekspluatācija ir bijusi par iemeslu jau 114 ugunsgrēkiem, pārsvarā mājokļos. Šajās ugunsnelaimēs ir divi bojāgājušie, 8 cilvēki ir cietuši, savukārt 6 ir izdevies izglābt. Aizvadītajā gadā laika posmā no 1. līdz 21.janvārim šī iemesla dēļ izcēlušies 82 un 2008.gadā analogā laika posmā - 98 ugunsgrēki.

Šis gads ir sācies ar ziemai atbilstošiem laika apstākļiem. Kā liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtā informācija, tad pēdējās nedēļās vidējā gaisa temperatūra ir vairākus grādus zemāka par normu. Arī turpmāk īpaši siltāks laiks netiek prognozēts un tuvākajās dienās Latvijā gaidāms spēcīgs sals.Lai izvairītos no nelaimes un varētu droši uzturēt siltumu, kurinot malkas, gāzes vai cita veida apkures ierīci, atcerieties, ka reizi trijos gados jāapseko dūmvadu, dūmeņu un dūmkanālu tehniskais stāvoklis. Sodrēju tīrīšanu drīkst veikt sertificēti skursteņslaucītāji. Sodrēji no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā:1) divas reizes apkures sezonā - apkures krāsnīm un virtuves pavardiem; 2) reizi mēnesī - ilgdedzes speciālajām krāsnīm. Bēniņos visiem dūmeņiem un sienām, kurās atrodas dūmkanāli, jābūt nobalsinātām vai nokrāsotām ar gaišu ugunsdrošu krāsu.Tāpat ievērojiet, ka cietā kurināmā krāsns (virtuves pavarda) kurtuves priekšā degtspējīgu materiālu grīda jāpārklāj ar degtnespējīga materiāla loksni (skārds, ugunsdrošas flīzes u.c.), kuras izmēriem jābūt ne mazākiem par 50 cm perpendikulāri kurtuves ailai un 70 cm paralēli tai.Vietējo apkures ierīču ekspluatācijas gaitā aizliegts: * novietot kurināmo un citus degtspējīgus materiālus kurtuves atveres priekšā tuvāk par 1,2 metriem; * aizkuršanai izmantot viegli uzliesmojošus un degtspējīgus šķidrumus; * atstāt bez uzraudzības degošas apkures ierīces, ja to neatļauj tehniskās ekspluatācijas noteikumi; * novietot uz apkures ierīcēm degtspējīgus priekšmetus un materiālus; * kurināt krāsnis un plītis ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus; * vēdināšanas kanālus izmantot kā apkures krāšņu vai pavardu dūmvadus; * izmantot bojātas apkures iekārtas un dūmvadus; * tās pārkurināt. VUGD atgādina, ka aukstā laikā ugunsdrošībai jāpievērš pastiprināta uzmanība, jo palielinās ugunsgrēku izcelšanās risks. Galvenokārt tas ir saistīts ar intensīvu, patstāvīgu apkures ierīču izmantošanu un bezpajumtnieku vēlmi sasildīties viegli pieejamās vai pamestās ēkās. Lai no tā izvairītos, īpaši svarīgi ir nepieļaut nepiederošu personu iekļūšanu pagrabos, bēniņos un pamestās ēkās. Biežs iemesls ugunsgrēkiem ir nepiemērotu ierīču izmantošana, lai sasildītos. Šim nolūkam neizmantojiet cepeškrāsnis, gāzes plītis un citas nepiemērotas ierīces. Savukārt elektriskos sildītājus jāizmanto tikai atbilstoši lietošanas instrukcijās norādītajai informācijai, nenovietojot tuvu viegli uzliesmojošiem priekšmetiem un neatstājot bez uzraudzības.Inese Veisa,VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā inspektore

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti