Jelgavas iedzīvotājiem iespēja saņemt līdzfinansējumu kanalizācijas pievada izbūvei

SIA “JELGAVAS ŪDENS” turpina pieņemt iedzīvotāju pieteikumus Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2021. gada 01.jūnijam (ieskaitot). 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, Jelgavas iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēguma izbūvei ielās, kurās jau ir izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli. Daudzdzīvokļu mājām ir pieejams atbalsts līdz 75 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 3750 eiro. Atbalsta apmērs vienģimenes mājai atkarīgs no tā, vai kanalizācijas izbūves darbi tiek veikti saskaņā ar apliecinājuma karti, vai ar pievada novietojuma plānu. Ja privātmājai kanalizācijas pieslēgumu būvē būvkomersants saskaņā ar apliecinājuma karti, pašvaldības līdzfinansējums veidos līdz 50 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1000 eiro par pieslēguma izbūvi. Ja iedzīvotājam kanalizācijas pieslēguma izbūves darbi veicami saskaņā ar pievada novietojuma plānu, no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu 15 eiro apmērā par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (ieskaitot skatakas), bet nepārsniedzot 500 eiro par viena pieslēguma izbūvi. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apmērs 2021. gadā ir EUR 43 000 (četrdesmit trīs tūkstoši eiro).

Iesnieguma veidlapas Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai (iesniegums jāparaksta visiem īpašniekiem (visām zemesgrāmatā norādītām personām) vai pilnvarotai personai, pievienojot notariālu pilnvaru):

Saistībā ar vīrusa COVID-19 straujo izplatību, SIA “JELGAVAS ŪDENS” informē, ka uz nenoteiktu laiku klientus klātienē neapkalpo un dokumentus aicina iesniegt:

  • Atstājot pastkastītē pie vārtiem (Ūdensvada iela 4, Jelgava);
  • Nosūtot dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu Jelgavas.Udens@ju.lv;
  • Vai nosūtot pa pastu uz adresi Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.

Līdzfinansējumu nepiešķir, ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir jau izbūvēts, vai ir uzsākta tā būvniecība. Tālrunis informācijai 63007119.

Reklāmraksti