No konsultācijas līdz Eiropas projektiem biznesa uzsākšanai

Vai Jūsu uzņēmumam nepieciešams papildu finansējums, kas ļautu tam augt ātrāk? Vai zinājāt, ka ir iespējams realizēt vērienīgus projektus un sasniegt augstākus mērķus, piesaistot Eiropas Savienības (ES) struktūrfondus? Tālākā informācija un konsultāciju iespējas sniegs visu nepieciešamo, lai Jūs kļūtu konkurētspējīgāks un veiksmīgāks, uzsākot un attīstot jaunu biznesu. Uzziniet, kā Eiropas projekti biznesa uzsākšanai, var tikt izmantoti jūsu labā!

Kāpēc ES fondi ir jāizmanto tieši šobrīd?
Par Eiropas naudām ikdienā tiek runāts daudz, taču ne visi pieejamos resursus pielieto praksē, jo visbiežāk nav skaidrības, kā to pareizi darīt. Lai projekts tiktu apstiprināts, ideja ir jāpielāgo noteiktiem kritērijiem, kuri sākumā šķiet sarežģīti, taču iegūstamais finansējums ilgtermiņā atmaksā ieguldītās pūles. 

Laiks nestāv uz vietas
Tieši šobrīd, no 2014. līdz 2020. gadam, Latvija ir viena no valstīm, kas no ES budžeta saņem 4,4 miljardus eiro, no kuriem arī Jums ir tiesības saņemt daļu sava uzņēmuma attīstībai. Eiropas projekti ir labs rīks jaunajiem uzņēmējiem laikā, kad citi aizdevumi nav sākotnēji tik vienkārši pieejami. 
Labā prakse parāda, ka jaunie un pieredzējušie uzņēmumi, kas piesaistījuši ES struktūrfondu finansējumu, ir spējuši:

 • attīstīt idejas, kurām sākotnēji nav pieticis resursu;
 • efektīvāk plānot un izmantot savu budžetu;
 • investēt infrastruktūras uzlabošanā;
 • ieguldīt inovācijās un jaunākajās tehnoloģijās;
 • radīt jaunas darba vietas;
 • paaugstināt darbinieku prasmes un kvalifikāciju.

Jūs jautāsiet, kā? Ir iespējams iegūt profesionālas konsultācijas no EDO Consult, kuru laikā Jūsu uzņēmums nokļūs tuvāk sava mērķa realizēšanai. 

Kopīgs mērķis
Piedāvājot individuālu risinājumus, EDO Consult palīdz pielāgot attiecīgo projektu kopējiem Latvijas un Eiropas Savienības mērķiem, sekojot kādām no ES fondu prioritātēm, kas šobrīd saistītas ar:

 • inovācijām un pētniecību;
 • informāciju un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību, 
 • mazo un vidējo komersantu konkurētspēju;
 • vides aizsardzību un resursu izmantošanas efektivitāti;
 • ilgtspējīgu transporta sistēmu;
 • nodarbinātību un darbaspēka mobilitāti;
 • izglītību, mūžizglītību un sociālo iekļaušanu;

Vai ieraudzījāt arī sava uzņēmuma potenciālo attīstību kādā no šīm jomām? Šo nozaru mērķis ir padarīt valsts ekonomiku spēcīgāku un konkurētspējīgāku, palīdzot Jūsu uzņēmumam iegūt ne tikai papildu finansējumu, bet arī uzlabot tā reputāciju un tēlu. Tieši tāpēc ES projekti ir piemēroti arī idejām, kas saistās ar sociālo atbildību un atbilstību mūsdienu pasaules tendencēm. Būtiskākais ir ietērpt šo ideju pareizā formātā. 

Kā no idejas nonākt līdz uzvarai?
Projekta ceļš sākas no idejas formulēšanas, tās atbilstības projekta iesniegšanas noteikumiem un atlases kritērijiem, līdz pat finanšu plānošanai, novērtēšanai un projekta iesniegšanai. Ar EDO Consult līdzdalību ir realizēti vairāk nekā 300 struktūrfondu projekti, un Jūsu projekts var kļūt par vēl vienu panākumu stāstu.

Soli pa solim
Mēdz teikt, ka esence slēpjas projekta idejā, taču tās realizācijas process nebūt nav tik vienkāršs. Katrai idejai ir savi riski, kurus ne vienmēr var paredzēt, taču tos ir iespējams mazināt, izstrādājot:

 • pārdomātu plānu;
 • alternatīvu sarakstu;
 • skaidri uztveramu projekta aprakstu.

Finansējuma piesaiste ir tikai daļa no projekta sagatavošanas procesa, tāpēc EDO Consult piedāvā izmantot kompetentu konsultantu palīdzību arī šādos jautājumos:

 • biznesa plāna izstrādē;
 • tiesiskās aizsardzības procesa plāna izstrādē;
 • finanšu plānošanā;
 • projektu izstrādē un vadīšanā;
 • integrētās pārvaldības sistēmas jautājumos;
 • izgudrojumu komercializācijā.

Eiropas projekti jaunajiem uzņēmējiem
Jaunie uzņēmēji ir Latvijas potenciālais izaugsmes virzītājspēks, tāpēc EDO Consult tiek realizēta pro bono programma, kas sniedz bezmaksas vispārējas konsultācijas par:

 • biznesa ieceru perspektīvām;
 • ES struktūrfondiem un citiem ārējiem finansējuma veidiem (banku kredīti, riska kapitāla finansējums, privāto investoru finansējums);
 • indikatīvi tehniska novērtējuma sagatavošanu biznesa iecerei, ja projekti atzīti par sociāli vai citādi nozīmīgiem.

Kā dažus piemērus jaunattīstības virzieniem var minēt biznesa inkubatoru izveidi, kas attīsta jaunuzņēmumus, vai, piemēram, projektus, kas saistīti ar:

 • vides aizsardzību;
 • starptautisku sadarbību;
 • jaunu darbavietu izveidi;
 • izgudrojumu attīstīšanu un citām iniciatīvām, kurām nereti ir grūti iegūt bankas aizdevumus. 

Tieši tāpēc Eiropas projekti biznesa uzsākšanai būs lielisks atspēriena punkts izaugsmei un turpmāko projektu realizācijai!  

Nepalaidiet garām iespēju pieteikties konsultācijai EDO Consult!
Ja vēlaties efektīvi izmantot ES struktūrfondu sniegtās iespējas un atrast veiksmīgāko risinājumu projekta īstenošanai, bet nezināt, kādi ir pirmie soļi, vai Jums noderētu padoms kādā citā biznesa attīstības jautājumā, piesakieties konsultācijai pie EDO Consult profesionāļiem, kas atradīs labāko ceļu, kā Jūsu idejai virzīties pasaulē! 

Individuāla pieeja
Jūs saņemsiet Jūsu idejai pielāgotas konsultācijas uzņēmuma attīstības plānošanā, finanšu plānošanā, personāla vadībā, projektu izstrādē un novērtēšanā, kā arī finansējuma piesaistē ir garantētas! Uz sākotnējo sarunu var pieteikties pavisam vienkārši:

 • piezvanot;
 • atsūtot e-pastu; 
 • tieši sazinoties ar kādu no EDO Consult komandas.

Konsultācijas un sarunas līdz konkrētas sadarbības nodefinēšanai un līgumu noslēgšanai ir bez samaksas. Jūsu uzņēmumam ir potenciāls, kas var tikt atklāts, attīstīts un atbalstīts!

Reklāmraksti