Uzlabot ūdens apsaimniekošanas efektivitāti

20200917-1521-latvijas-piens-logo.jpg

SIA “Latvijas piens” projekta mērķis ir uzlabot ūdens apsaimniekošanas efektivitāti, lai samazinātu notekūdeņu piesārņojuma līmeni, kas nonāk Jelgavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Projekta īstenošanai iegādātas un uzstādītas iekārtas SIA “Latvijas piens” piena pārstrādes rūpnīcas notekūdeņu priekšattīrīšanai.

Pirms projekta īstenošanas notekūdeņu priekšattīrīšana rūpnīcā nenotika, visi notekūdeņi tika tieši novadīti pilsētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas stacijā. Piesārņojuma robežvērtības bija 3–6 reizes augstākas, nekā noteica “Jelgavas ūdens”. Piesārņojuma samazināšanai bija nepieciešama strauja rīcība, un ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas palīdzību tika nolemts ieguldīt apjomīgas investīcijas notekūdeņu piesārņojuma samazināšanai.

Notekūdeņu problēmas risināšanai SIA “Latvijas piens” izvēlējās veikt ieguldījumus notekūdeņu priekšattīrīšanā. Rūpnīcas notekūdeņi tiek novirzīti uz esošo galveno sūkņu aku, no kurienes pārsūknēti izlīdzināšanas tvertnē, lai izlīdzinātu piesārņojuma koncentrāciju. Pēc tam tie nonāk flokulācijas flotācijas sistēmā, kur notiek neizšķīdušo suspendēto vielu, tauku u.c. piemaisījumu atdalīšana. Attīrītais ūdens nonāk sūkņu akā un tiek pārsūknēts uz Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, savukārt atdalītās dūņas nokļūst dūņu uzglabāšanas tvertnē, no kuras ar autocisternām tiek nogādātas biogāzes ražošanas stacijās.

Vidējais attīrīto notekūdeņu daudzums dienā ir 450 m3

Izvēlētais tehnoloģiskais risinājums sastāv no:

 • notekūdeņu sūkņu akas ar sūkņiem un līmeņa kontroli;
 • izlīdzināšanas tvertnes (600 m3), kas aprīkota ar līmeņa kontroli, gaisa pūtējiem un aerācijas sistēmu;
 • smaku noņemšanas sistēmas;
 • flokulatora, kas aprīkots ar grozu filtriem, plūsmas mērītāju un padeves sūkņiem;
 • koagulanta tvertnes (30 m3), kas aprīkota ar dozēšanas ierīci;
 • neitralizatora tvertnes (30 m3), kas aprīkota ar dozēšanas ierīci;
 • flokulanta dozēšanas iekārtas, kas aprīkota ar automātisku flokulanta sagatavošanas iekārtu;
 • flotācijas iekārtas, kas aprīkota ar skrāpi dūņu noņemšanai, aerācijas sistēmu un recirkulācijas sūkni;
 • dūņu tvertnes ar līmeņa kontroli un sūkni autocisternu uzpildei;
 • attīrītā ūdens sūkņu akas, kas aprīkota ar diviem sūkņiem, plūsmas un līmeņa kontroli..

Projekta īstenošanas rezultātā tiek būtiski samazināts apkārtējās vides (Baltijas jūras un reģionālo ūdeņu) piesārņojums, un ieguvējs no šī investīciju projekta ir ne tikai uzņēmums, bet visa sabiedrība.

SIA “Latvijas piens” rūpnīca uzcelta 2012. gadā Jelgavā.
Pašreizējā rūpnīcas piena pārstrādes jauda ir 300 tonnu dienā, bet siera ražošanas jauda – 30 tonnu dienā.
Rūpnīca ražo rūpnieciskos piena produktus:

 • sūkalu olbaltumvielu koncentrātu;
 • saldo sūkalu koncentrātu;
 • vājpiena koncentrātu;
 • laktozes permeātu;
 • krējumu;
 • sviestu;
 • sierus (“Gouda”, “Tilsiter”, “Maasdam”).

Projekta īstenošana tika pabeigta 2020. gada septembrī. Tā gaitā SIA “Latvijas piens” ieviesa notekūdeņu priekšattīrīšanas tehnoloģijas, veica tehnoloģiskā aprīkojuma piegādi un montāžu, tika palaistas un noregulētas ietaises un darbam ar jaunajām iekārtām apmācīts personāls. 

Projekts līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda INTERREG Baltijas jūras reģiona programmā.

Reklāmraksti