Peldētapmācība – bērnu drošībai, veselībai un priekam (FOTO) 6

«Es protu peldēt,» to šā mācību gada beigās varēs ne vien teikt, bet ar dokumentu apliecināt Jelgavas skolu otrklasnieki un arī pirmo klašu audzēkņi, kas piedalās pašvaldības apmaksātajās peldētapmācības nodarbībās.

LLU peldbaseinā, kur Specializētās peldēšanas skolas treneru vadībā jau vairākus gadus prasmi turēties un pārvietoties uz ūdens apgūst Jelgavas skolu otro klašu audzēkņi, «Ziņas» ielūkojās dienā, kad eksāmenu svarīgā dokumenta iegūšanai kārtoja 4. sākumskolas 2.e klases audzēkņi. Viens 25 metru garais baseina celiņš uz muguras un tāds pat attālums uz krūtīm. Dažs jau to pieveic gana ņipri saviem spēkiem, citam vēl vajag kādu palīglīdzekli, taču baiļu doties ūdenī nav nevienam, un tas ir pats galvenais.

«Bērni uz peldēšanu nāca ļoti labprāt, turklāt izvēlējāmies ceļu no skolas līdz baseinam veikt kājām,» stāsta klases audzinātāja Kaiva Medaine. Prieku par šo iespēju apliecināja arī tikko no ūdens iznākušie zēni Niks Podnieks, Lauris Trops un Roberts Ludiņš. 

Kuplākā skaitā nekā citkārt eksāmenu dienā līdzjutējos bija ieradušies arī bērnu vecāki. «Obligāto nodarbību apmeklējumu nodrošina skola, un klase uz to ierodas audzinātāja pavadībā. Bet, ja kāds varbūt labs vai vēl ne tik labs peldētmācētājs gribēs savas prasmes papildināt vai stiprināt, tad  turpmāk baseina apmeklējums iespējams interešu izglītības grupās jau pēc mācību stundām, un tā ir vecāku izvēle,» skaidro peldēšanas skolas direktore Zelma Ozoliņa.

Jelgavas mācību iestāžu otrklasniekiem LLU Sporta nama baseinā pieejamā peldētapmācība skolas programmā iekļauta jau 15 gadu, bet jaunizbūvētais bērnudārza «Kāpēcīši» baseins pavēris iespējas arī pirmklasniekiem un vēl jaunāka vecuma bērniem. «Pašvaldība šajā mācību gadā katram pirmklasniekam nodrošinājusi 10 bezmaksas peldētapmācības nodarbības, un Jelgava šajā ziņā valstī ir celmlauzis,» apstiprina pilsētas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte Joma, uzsverot peldētprasmes nozīmi kā bērna drošībai, tā vispārējai fiziskajai sagatavotībai. 

«Kāpēcīšu» baseinā, kur ar mazajiem darbojas Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas absolventes, nu jau Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas specialitāšu un treneru kursu studentes Gundega Jankovska, Elza Mestere, Agnese Bikoviča un Zane Tīrumniece, vairākus 2. pamatskolas pirmklasniekus sastopam arī skolas brīvlaikā. Līdzatnākušie vecāki, kas bērnu darbošanos baseinā vēro caur stikloto sienu, visi kā viens apliecina – bērni uz peldēšanu nav skubināmi. «Aleksejs gaidīt gaidīja, kad būs ceturtdiena un iesim uz baseinu,» stāsta zēna mamma Natālija. 

Pēc desmit obligātajām bezmaksas nodarbībām arī «Kāpēcīšos» ir iespējams peldētprasmi stiprināt  jau interešu izglītības grupās, kas domātas bērniem līdz 12 gadu vecumam. «Baseina uzturēšanas un pedagogu atalgojuma maksu arī tajās sedz pašvaldība, bet trīs eiro par nodarbību ir vecāku līdzmaksājums,» skaidro Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste S.Joma. «Redzēsim, kā sanāks, bet domāju, ka centīsimies baseinu apmeklēt arī turpmāk. Vasarā divus mēnešus dzīvojam pie jūras, un ir ļoti svarīgi, ka bērns māk peldēt,» atzīst Alekseja mamma Natālija. 

Foto: Raitis Puriņš un Maksims Šaldajevs

Pievieno komentāru

Komentāri 6

hmm Kapēcīši??

debīls portāls, kur aizliegti vārdi ir VISI

pirms 5 gadiem, 2015.10.30 17:13

hmm Kapēcīši??

no mūsu skolas pirm klas niekiem dzir dēt, ka bēr nu dārzā (kur viņi 1 reizi nedēļā iet) ir ledus auksts ūdens (biju nepatī kami pārst eigta, jo bd gaidā ms ir silts ūde ns mazaj iem). tre nere pār lieku sti ngra, ja kāds jau ši vai neja uši sal ēcas, vai šļak atas pal aiž, tad lauk ā no ūdens un vairs šajā dienā nel aiž ūd enī. tā tad, zau dēts laiks, diena un nau da.

vai ir kādas ziņ as, kur jel gavā ir SIL TS ūdens bēr nu peldapm ācībā?

pirms 5 gadiem, 2015.10.30 17:14

emm

CIk grādu ir Tevis minētais "ledus aukstais" ūdens?

pirms 5 gadiem, 2015.10.30 21:05

es

6. viduskolas baseinā bija silts

pirms 5 gadiem, 2015.11.01 22:00

swimmers

Kas tev tie pa stulbiem secinājumiem? Auksts ūdens? (Cik grādi bija kad mēriji?)
Kura trenere izraidīja un neļāva turpināt peldēt? (Vārds uzvārds)
Pašvaldība maksā, par to ka tavs bērns nemāk uzvesties un treneres cieš no tā un varu apsolīt, ka nevienu nekad neizraida, ja apšļaksta jauši vai nejauši...

pirms 5 gadiem, 2015.10.30 18:36

Citas ziņas