Šogad mazākas pacientu iemaksas pie speciālistiem un slimnīcās, stingrāk regulēts prakses ārstu darbs

Lai nodrošinātu lielāku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, no 1.janvāra samazinātas pacientu iemaksas un vienkāršota darba apmaksa slimnīcās, paredzot dienas stacionāru attīstību.

No 1.janvāra samazinātas pacientu iemaksas pie ārstiem speciālistiem no 5 latiem līdz 3 un par ārstēšanos slimnīcā no 12 latiem līdz 9,50 par diennakti. Savukārt par ģimenes ārsta izsaukšanu mājās gripas epidēmijas laikā pie pacienta, kurš saslimis ar gripu, turpmāk būs noteikta samaksa – 2 lati. Noteikts, ka par primārās veselības ārstu var būt pediatrs, kas veic ģimenes ārsta funkcijas mazajiem pacientiem. Paplašinātas arī indikācijas, ar kurām pacienti var saņemt medicīnisko aprūpi mājās, norāda Veselības ministrija.

Grozījumi paredz, ka neatliekamās palīdzības punktā slimnīcās iedzīvotājiem tiek nodrošināta medicīniskā palīdzība ne tikai traumu gadījumā, bet arī citos gadījumos kad nav pieejama ģimenes ārsta vai dežūrārsta palīdzība, vai arī palīdzības apmērs pārsniedz ģimenes ārsta kompetenci.

Veselības ministrija atgādina, ka Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros trūcīgās personas ir atbrīvotas no pacientu iemaksām. Trūcīgajām personām nav jāmaksā 15 latu līdzmaksājums par vienā ārstēšanās reizē veiktajām ķirurģiskajām operācijām, kā arī trūcīgie pacienti var uzturēties slimnīcu «viesnīcās» bez maksas. Arī izdevumi par kompensējamajiem medikamentiem vai medicīnas ierīcēm tiek apmaksāti pilnā apmērā, ja pacients laika periodā no 2009.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim būs samaksājis 12,5 latus. 2010.gadā visi izdevumi par kompensējamajiem medikamentiem tiks apmaksāti, ja trūcīgā persona būs samaksājusi 50 latus gada laikā. No 1.janvāra arī stājušies spēkā grozījumi likumā par prakses ārstiem, un tie stingrāk regulēs prakses ārstu darbību, informē LETA.

Likumā tagad ir noteikts, ka prakses ārsta ieņēmumus veido pacientu, valsts, pašvaldību, apdrošināšanas sabiedrību un citu fizisko vai juridisko personu maksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem un apmācību.

Prakses ārsta pienākums būs arī ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paziņot par viņa praksē novērotu nelabvēlīgu zāļu iedarbību. Ja pacients maina savu prakses ārstu, tad prakses ārsta pienākums būs triju darbdienu laikā pēc pacienta iesnieguma saņemšanas nodot pacientam vai pacienta izraudzītajam prakses ārstam, vai ārstniecības iestādei medicīnisko dokumentu kopijas, norakstus un izrakstus no šiem dokumentiem.

Prakses ārsta pienākums būs arī atrast sev aizstājēju, ja viņa prombūtne no savas prakses vietas ir ilgāka par piecām dienām. Par aizstājēju prakses ārstam būs jāinformē ārstniecības iestāžu reģistru.

Ja prakses ārsts nevar atrast aizstājēju, viņam par to būs jāpaziņo ārstniecības iestāžu reģistram un jānodrošina, ka viņa prakses vietā ir publiski pieejama informācija par iespējām saņemt veselības aprūpi citās ārstniecības iestādēs.

Prakses ārstu varēs aizstāt uz laiku līdz diviem gadiem.

Pievieno komentāru

Citas ziņas