Apbalvos Jelgavas novada skolēnus – mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus

Aizvadītajā mācību gadā Jelgavas novada skolēni uzrādījuši labus sasniegumus gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan profesionālajos konkursos. Šogad, saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, nenotiks tradicionālais mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu laureātu, viņu pedagogu un vecāku godināšanas pasākums, kas bija paredzēts maija beigās, tomēr, kā katru gadu, laureāti netiks aizmirsti un saņems nopelnītās balvas, ievērojot visus piesardzības noteikumus. Kopumā apbalvojumus saņems 60 Jelgavas novada izglītības iestāžu izglītojamie  un 50 pedagogi, kuri šos panākumus ir veicinājuši, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.

Kopumā 2019./2020.mācību gadā ir notikušas 14 mācību priekšmetu olimpiādes, kā arī  zinātniski pētniecisko darbu skate, kurā godalgotas vietas ieguvuši 45 skolēni. Profesionālajos konkursos godalgotas vietas  ieguvuši 14 Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas un trīs Lielplatones pamatskolas – atbalsta centra audzēkņi.

“Vislabākie rezultāti ir Elejas vidusskolas skolēniem, kuri piedalījās 12 olimpiādēs un ieguva 14 godalgotas vietas, kā arī Kalnciema vidusskolas skolēniem – 11 olimpiādēs iegūstot tikpat godalgotas vietas. Starp laureātiem īpaši jāatzīmē Kalnciema vidusskolas 12.klases skolniece Kristīne Švalbe, kura godalgotas vietas ieguvusi trīs olimpiādēs - latviešu valodā – 1.vieta, ekonomikā – 1.vieta un matemātikā – 3.vieta. Augsti novērtējami ir arī Kalnciema pagasta vidusskolas 10.klases skolnieces Oļesjas Novikovas sasniegumi, iegūstot trīs godalgotas vietas – bioloģijā – 1.vieta, krievu valodā un ķīmijā – 3.vieta. Arī Šķibes pamatskolas 8.klases skolnieces Marijas Karasenko sasniegumi atzinīgi novērtējami, iegūstot matemātikas olimpiādē - 3.vietu, starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā „Naujene WIND 2019” - 3.vietu, 3.Starptautiskajā gleznošanas konkursā "Vilnis Lielupē" - 2.vietu un 3.vietu - "Santarve" ģimnāzijas Starptautiskajā  mākslas konkursā,” norāda Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

Jāpiebilst, ka nenovērtējama loma skolēnu panākumu kaldināšanā ir viņu pedagogiem, starp kuriem novada pašvaldība īpaši atzīmē Kalnciema pagasta vidusskolas krievu valodas skolotāju Nelliju Švedi, kuras darba rezultātā par laureātiem kļuva četri skolēni un Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas skolotāju Lieni Ābomu – viņas audzēkņiem arī četras godalgotas vietas.

Lai godinātu un atzinīgi novērtētu gan skolotāju, gan bērnu un vecāku ieguldīto darbu izglītošanā, 1.vietu ieguvējiem tiks pasniegta Jelgavas novada Pateicība, 2.un 3.vietu ieguvēji un pedagogi saņems Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu, kā arī visi laureāti  - piemiņas grāmatas un Jelgavas novada pašvaldības naudas balvas.

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas