Bezmaksas internetu «neapgriezīs»

Lai taupības apstākļos pašvaldību publiskajās bibliotēkās nodrošinātu internetu, valdība šogad piešķīrusi divreiz mazāk naudas nekā iepriekšējos gados. Trūkstošie līdzekļi jāmeklē pašvaldībām pašām, kas apņēmušās interneta lietošanas iespējas ne liegt, ne samazināt.

Valsts finansējums interneta nodrošināšanai visām pašvaldībām kopā šogad ir nepilni 404 tūkstoši latu. Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas vadītāja Aija Nadziņa teic, ka nepilnā finansējuma dēļ interneta izmantošanas iespējas apmeklētājiem nemazināsies. Bibliotēku likums paredz, ka valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.«Tā kā vairs nevaram piedāvāt daudz jaunu grāmatu, vismaz internetu nedrīkstam atņemt. Katram pienākas viena stunda bez maksas, bet informācijas meklēšanai, piemēram, referātiem, bakalaura darbiem, laiks ir neierobežots,» stāsta A.Nadziņa.Arī Ozolnieku novada Ānes bibliotēkas vadītāja Halina Lana atklāj, ka interneta lietotāju ir daudz. Galvenokārt to izmanto bērni, tomēr arī vecāka gadagājuma ļaudis apguvuši šo iespēju un labprāt izmanto meklēšanas portālus.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere informē, ka mērķdotāciju apmērs katrai pašvaldībai tiek aprēķināts proporcionāli interneta abonēšanas izmaksām pašvaldības bibliotēkās, maksai par palīdzības dienesta pakalpojumiem un valsts budžeta finansējumam. Piemēram, Elejas, Lielplatones, Vircavas un Sidrabenes pagasts pērn no valsts katrs saņēma 900 latu, bet šogad - tikai 420.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas