ES institūcijās vēl joprojām trūkst latviešu tulku

Eiropas Savienības (ES) institūcijās vēl joprojām trūkst latviešu tulku un ir nepieciešams intensificēt tulku sagatavošanas darbu, informē Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecībā Latvijā.

"Lai palielinātu augstas kvalitātes tulku skaitu, jāpaplašina atlases bāze Latvijas Universitātes tulku sagatavošanas programmai. Vēlamies piesaistīt pēc iespējas vairāk kandidātu, lai varam atlasīt pašus talantīgākos ar pietiekami labām svešvalodu zināšanām," saka EK Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu nodaļas vadītāja Ieva Zauberga.Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts sagatavojis četru minūšu videoklipu ar mērķi piesaistīt tulka profesijai vairāk interesentu, izmantojot Latvijas Universitātes (LU) tulku sagatavošanas programmu. Videoklips piedāvā ieskatu latviešu tulku ikdienā un atspoguļo mutiskās tulkošanas vajadzības un īpatnības ES institūcijās.Klipa pamatuzdevums ir piesaistīt vairāk potenciālo tulku sagatavošanas programmai un eksāmeniem, lai varētu apmierināt pieprasījumu pēc latviešu tulkiem ES institūcijās.26.maijā LU Moderno valodu fakultātē, Visvalža ielā 4a, 402.telpā plkst.16.30 notiks videoklipa prezentācija "Tulkojam Eiropai. Latviešu tulki Briselē". Uz interesentu jautājumiem atbildēs Tulku programmas direktors Andrejs Veisbergs un EK Tulku dienesta Latviešu nodaļas vadītāja Zauberga.Lai Eiropas institūcijās izskanētu arī jauno dalībvalstu balsis, nepieciešami aptuveni 80 katras valodas tulku dienā. Pamatatbildība par augstas kvalitātes tulku sagatavošanu gulstas uz dalībvalstu izglītības iestādēm.EK un tās Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts atbalsta un iegulda LU tulku sagatavošanas programmā kopš 1997.gada, nodrošinot tehnisko palīdzību, finanšu atbalstu, stipendijas studentiem, pedagoģisko palīdzību, mācību materiālus un palīdzību eksāmenos.Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorātā patlaban strādā 13 štata tulki un pieejami 40 ārštata tulki. Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts ir lielākais mutvārdu tulkošanas dienests pasaulē. Tas apgādā ar konferenču tulkiem visās 23 oficiālajās ES valodās ES institūcijas. Lai apkalpotu 11 000 sanāksmju gadā, Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts ik dienu nodarbina vairāk nekā 500 pastāvīgo darbinieku un aptuveni 300 līgumtulku.

Pievieno komentāru

Ozolnieku novadā