Deinstitucionalizācijas projektos līdz 2022.gada beigām plānots izveidot 151 sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu

Patlaban īstenotajos deinstitucionalizācijas projektos līdz 2022.gada beigām ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem plānots izveidot 151 sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu ar 2091 klientu vietu visos Latvijas plānošanas reģionos, informēja Labklājības ministrijas pārstāvis Egils Zariņš.

Deinstitucionalizācija, vadoties pēc ministrijas skaidrojuma, ir iekļaujošas sabiedrības veidošanas process, mainot attieksmi un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu visā valstī, tostarp veidojot grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrus, sociālo mentoru pakalpojumus un atbalsta grupas.

Projektu laikā plānots izveidot 57 dienas aprūpes centrus ar 959 vietām, 53 grupu mājas ar 621 vietu, 34 specializētās darbnīcas ar 496 vietām, kā arī septiņus atelpas brīža pakalpojumus ar 15 vietām.

Šobrīd jau ir izveidoti un reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā grupu dzīvokļi Valmierā, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļi Jelgavas novadā, dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas Ludzā, kā arī dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas Ilūkstē.

Visaktīvākais ERAF līdzekļu ieguldījums jaunas infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā plānots laika periodā starp 2020. un 2021.gadu. Tomēr, kā norāda ministrijas pārstāvis, ar šo projektu īstenošanu Eiropas Savienības fondu ieguldījumi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā nebeigsies.

Nākamā plānošanas perioda - laika periodā no 2021. līdz 2027.gadam - Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums sociālo pakalpojumu jomā ir plānots vairākām būtiskām aktivitātēm, kas vērstas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu gan senioriem, gan cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem - gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Tas būšot pieejams sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanai atbilstoši individuālajām vajadzībām, atbalsta dažādošanai cilvēka dzīvesvietā.

Tostarp līdzekļi paredzēti arī atbalstam jaunām, inovatīvām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā dažādām sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, paliatīvās aprūpes pakalpojuma pilnveidei, paaugstinot tā pieejamību pilngadīgām personām, kuru izārstēšana vairs nav iespējama.

Turklāt ESF līdzekļi būšot pieejami arī izmēģinājuma projektam starpprofesionāļu komandas atbalsta sniegšanai nemotivētiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī atbalsts bērniem ar smagu diagnozi, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Kopumā pašvaldībām atklātos projektu iesniegumu konkursos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai būs pieejami gandrīz 65 miljoni eiro.

Vienlaikus, reaģējot uz Covid-19 izraisītajām sekām Atveseļošanās un noturības plānā 6,46 miljoni eiro ir plānoti ieguldījumi ilgstošas aprūpes institūciju - gan pašvaldību, gan valsts - infrastruktūras pielāgojumiem.

Tie saistīti ar izolācijas telpu izveidi un aprīkošanu, digitālo risinājumu ieviešanu, proti, attālinātas klientu monitoringa sistēmas ierīkošanu un aprīkojumu klientu attālinātai saziņai ar tuviniekiem. Tāpat atbalsts paredzēts arī aprīkojumam klientu, darbinieku un apmeklētāju inficēšanās riska novēršanai.

Arī turpmāk deinstitucionalizācijas projektiem būs pieejams ESF finansējums.

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas