Dobeles novadā atklās Dabaszinātņu mācību centru

Trešdien, 2019. gada 20. novembrī, pulksten 13, Dobelē svinīgi atklās jauno Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centru, kas tapis ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, informē Izglītības un zinātnes ministrijas  (IZM) Komunikācijas nodaļa.

Jaunajā Dabaszinātņu mācību centrā atrodas 10 ķīmijas, bioloģijas, fizikas, matemātikas un informātikas klases, kā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas reģionālais mācību centrs ar kopējo platību vairāk nekā 1700 kvadrātmetru. Klašu telpās pieejami moderni informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi un aprīkojums, ergonomiskas mēbeles un modernas laboratorijas iekārtas. Dabaszinātņu mācību centrs paredzēts gan Dobeles Valsts ģimnāzijas, gan arī Dobeles 1. vidusskolas skolēniem.

“Zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un  matemātikas jomu attīstība ir viena no jaunā mācību satura prioritātēm. Lai vairotu skolēnu interesi un zināšanas par eksaktajām zinātnēm, tiek palielināts šo priekšmetu īpatsvars skolas un ārpusskolas nodarbībās, kā arī piesaistīts finansējums to attīstībai. Jaunais projekts sekmīgi papildina jau līdzīgus mācību centrus Siguldā un citviet Latvijā,” norāda izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska

Būvdarbu laikā ir labiekārtota arī skolas teritorija - demontēta veca ēka, kuras vietā ierīkots auto stāvlaukums, kā arī izbūvēts jauns piebraucamais ceļš starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles 1. vidusskolu.

Dabaszinātņu mācību centra būvniecības kopējās izmaksas ir 4,6 miljoni eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Mēbeļu un aprīkojuma kopējās izmaksas ir ap 0,6 miljoniem eiro, aptuveni puse no tā ir ERAF finansējums.

Projekta “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros ir ne vien uzbūvēts Dabaszinātņu mācību centrs, bet arī dienesta viesnīca, kas pašreiz tiek aprīkota ar mēbelēm. Tāpat ir atjaunotas arī Dobeles Valsts ģimnāzijas telpas, tiek pārbūvēta Dobeles sākumskola un būvēta jauna sporta zāle.

Kopumā ar ERAF atbalstu līdz 2023. gadam paredzēts modernizēt 100 - 115 vispārējās izglītības iestāžu, kur izglītību apgūst vairāk nekā 47 tūkstoši skolēnu.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā IZM ir iecerējusi sniegt kompleksu atbalstu vispārējās izglītības iestāžu modernizācijai, kas ietver ergonomisku mācību vidi, IKT aprīkojumu un risinājumus, jaunus dabaszinātņu kabinetus, kā arī sporta infrastruktūras sakārtošanu un izglītības iestāžu dienesta viesnīcu modernizēšanu, ievērojot to nozīmi skolu tīkla sakārtošanā. Šīs investīcijas tiek veiktas sinerģijā ar citiem IZM atbalsta pasākumiem, piemēram, kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanu, digitālo mācību līdzekļu izstrādi un citiem pasākumiem.

Jaunbūves projektēšanu veica SIA “Inxide” un SIA “AR.4” - arhitekts Andris Vītols, būvdarbus veica SIA “Būvfirma Vītols” - atbildīgais būvdarbu vadītājs Juris Vītols, būvuzraudzību veica SIA “Latvijas Būvuzraugs”, atbildīgais būvuzraugs Indulis Eglītis. Mēbeles un laboratoriju aprīkojumu piegādāja UAB “ISKU Baldai” filiāle un SIA “Saint-Tech”, informē Dobeles novada pašvaldība.

Dobeles novada izglītības iestāžu (Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1. vidusskolas) Dabaszinātņu mācību centra būvniecība un mēbeļu un aprīkojuma iegāde veikta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros, īstenojot projektu “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”

Dobeles novada pašvaldība 2018. gada 19. februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas projekta īstenošanu, kura mērķis ir attīstīt Dobeles novada izglītības iestāžu - Dobeles Valsts ģimnāzijas, Dobeles 1. vidusskolas un Dobeles sākumskolas - infrastruktūru, uzlabot izglītības kvalitāti un sekmēt kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta ietvaros ir uzbūvēta dienesta viesnīca, kas patreiz tiek aprīkota ar mēbelēm, ir uzbūvēts un aprīkots Dabaszinātņu mācību centrs, ir atjaunotas Dobeles Valsts ģimnāzijas telpas, un tiek pārbūvēta Dobeles sākumskola un būvēta jauna sporta zāle. 

Foto: Dobeles novada pašvaldība

 

 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas