Dobeles novadā palielina pabalstu krīzes situācijā

Dobeles novada pašvaldība ir nolēmusi palielināt pabalsta apmēru krīzes situācijā, liecina novada domes lēmums.

Līdz šim pabalsts katastrofu gadījumā bija ne lielāks par 712 eiro, bet, ja krīzes situācija radusies citu, no ģimenes vai personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, pabalsts nebija lielāks par 300 eiro. Tagad pabalsts būs līdz piecām valstī noteiktajām minimālajām mēneša darba algām katastrofu gadījumā, kā arī līdz vienai minimālajai algai citu no ģimenes gribas neatkarīgu apstākļu dēļ.

Noteikumi "Par pabalstu krīzes situācijā Dobeles novadā" papildināti arī ar punktu, kas nosaka, ka pabalsta pretendentiem kopā ar iesniegumu un krīzes situāciju apliecinošiem dokumentiem jāiesniedz arī aprēķins par zaudējumu apmēru.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sociālo palīdzību, lai nodrošinātu finansiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vai personām pamatvajadzību apmierināšanai un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Noteikumu izpratnē krīzes situācija ir situācija, kurā ģimene katastrofas vai citu no ģimenes gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pabalstu piešķir ģimenei vai personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, neizvērtējot materiālo stāvokli.

Foto: no arhīva

 

 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas