AS “Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu un kilovoltualitāti Dobeles, Tērvetes un Auces novadā 5

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kilovoltualitāti vairāk nekā 1 500 klientiem, AS “Sadales tīkls” šogad Dobeles, Tērvetes un Auces novadā realizēs 12 investīciju projektus, elektrotīkla atjaunošanā un uzlabošanā ieguldot vairāk nekā 605 tūkstošus eiro, informē AS “Sadales tīkls” pārstāve Tatjana Smirnova. Kopumā novados AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas desmit kilometru garumā, zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 15 kilometru garumā un veiks 11 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju vai izbūvi.

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā pakāpeniski atjauno novecojušo elektrotīklu un mērķtiecīgi ievieš elektrotīklā digitālos elementus un risinājumus, lai paaugstinātu klientu apmierinātību ar elektroapgādes kilovoltualitāti un tās pieejamību. Arī Dobeles, Tērvetes un Auces novadā, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, vecumu, klientu skaitu konkrētajā vietā, kā arī uzņēmējdarbības attīstību, turpinās pakāpeniska elektrotīkla pārbūve, jo elektrotīkls ir vēsturiski veidojies un laicīga tā atjaunošana ir ļoti būtiska, lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu drošu un kilovoltualitatīvu elektroenerģijas piegādi. “Paveiktais darbs šobrīd – cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla atjaunošanā, noteiks, kāda būs elektroapgādes kilovoltualitāte un izmaksas turpmākos 30–50 gadus, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi,” uzsver T.Smirnova.

Lai pakāpeniski atjaunotu un uzlabotu elektrotīklu Dobelē, šogad viens no projektiem realizēts Kr. Barona ielā, kur veikta zemsprieguma 0,4 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1,4 kilometru garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu 24 klientiem. Savukārt J. Čakstes un Zaļās ielas stūrī AS “Sadales tīkls” veic transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju, un šajā projektā vidējā sprieguma elektrotīklā papildus tiek veikta attālināti vadāmu jaudas slēdžu izbūve, paaugstinot elektroapgādes drošumu 578 AS “Sadales tīkls” klientiem. Vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēti jaudas slēdži ļauj AS “Sadales tīkls” darbiniekiem attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus. Tie nodrošina, ka elektrotīkla bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.

Dobeles novadā elektrotīkls šogad tiek atjaunots Bikstu, Krimūnu un Auru pagastā, kur kopumā plānots atjaunot vidējā sprieguma 20 kilovoltu elektrotīklu 0,7 kilometru garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 8,2 kilometru garumā un rekonstruēt vai izbūvēt četras jaunas transformatoru apakšstacijas. Krimūnu pagastā elektrotīkla rekonstrukcija tiek veikta trīs vietās – Krimūnu pagasta centrā, kur tiek veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1,4 kilometru garumā, dzelzceļa stacijas “Glūda” apkaimē, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,6 kilometru garumā un gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija, un Lipstu apkaimē, kur elektrotīkla rekonstrukcija jau ir noslēgusies un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija, kas šķērso dzelzceļu, ir pārbūvēta par kabeļu līniju 0,8 kilometru garumā. Auru pagastā elektrotīkla pārbūve norisinājās Pakaišmuižas apkaimē, kur vidējā sprieguma 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 0,7 kilometru garumā, zemsprieguma 0,4 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,6 kilometru garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Savukārt Bikstu pagasta centrā elektrotīkla rekonstrukcija vēl turpinās, un šo darbu laikā AS “Sadales tīkls” veic zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 0,8 kilometru garumā un transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju. Pēc šogad plānoto projektu realizācijas elektroapgādes drošums un kilovoltualitāte ievērojami uzlabosies 32 AS “Sadales tīkls” klientiem.

Tērvetes novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizēs četrus projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 258 tūkstošus eiro. Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija norisinās Augstkalnē, kur tiek veikta gan vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 2,5 kilometru garumā, gan zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcija 1,8 kilometru garumā, un rekonstruētas vai izbūvētas jaunas trīs transformatoru apakšstacijas, paaugstinot elektroapgādes drošumu Augstkalnes iedzīvotajiem. Elektrotīklā papildus veikta attālināti vadāmu jaudas slēdžu izbūve, kuri nodrošinās AS “Sadales tīkls” personālam iespēju attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos. Elektrotīkla rekonstrukcija šogad veikta arī īpašuma “Nameji” apkaimē, kur rekonstruēta transformatoru apakšstacija un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 1,7 kilometru garumā. Apjomīgs elektrotīkla pārbūves darbs norisinājās starp Tērveti un Pūteļiem, kur elektrolīnija, kas šķērso mežu, pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 5,3 kilometru garumā. Elektrolīnijas pārbūve izolētu vadu izpildījumā paaugstinās gan elektroapgādes drošumu un kilovoltualitāti klientiem, jo elektrotīkls ir pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa nelielu koku un zaru uzkrišana, gan iedzīvotāju, īpaši mežizstrādes darbu veicēju drošību, jo samazinās risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā.

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Auces novadā, šogad Bēnes pagasta vidējā sprieguma elektrotīklā AS “Sadales tīkls” veica gan attālināta jaudas slēdža izbūvi, gan vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrotīkla pārbūvi. Elektrotīkla rekonstrukcija norisinājās Tīrumnieku apkaimē, kur vidējā sprieguma 20 kilovoltu elektrolīnija atjaunota 1,4 kilometru garumā, bet zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,8 kilometru garumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas, uzlabojot elektroapgādi septiņiem klientiem. Savukārt, lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu 875 klientiem Bēnē, vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, nodrošinot AS “Sadales tīkls” darbiniekiem iespēju attālināti vadīt elektrotīklu un elektrotīkla bojājumu gadījumos veikt pārslēgumus, tādējādi samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.


Foto: ue.lv


Pievieno komentāru

Komentāri 5

Greex

Mēģināšu minēt - tā "kilovoltualitāte" varbūt ir vienkārši spriegums?

pirms 4 gadiem, 2017.08.15 14:18

Infekcija

Kilovoltualitāte Dobeles, Tērvetes un Auces novadā

pirms 4 gadiem, 2017.08.14 14:50

Ko tas

dod, ja kā vējš lielāks, tā elektrība pazūd...

pirms 4 gadiem, 2017.08.14 15:14

zemgaliete

Kilovoltualitāte !!!! hi hi jauns termins!!!
aizdomas ka bija jābūt ...elektroapgādes drošumu un kvalitāti...

pirms 4 gadiem, 2017.08.15 16:06

Dobeles, Tērvetes un Auces novadā