Dzejas un prozas atklāsmē 1

Nolūkā kopt latviešu valodas runas kultūru ceturtdien Šķibes pamatskolā pulcējās labākie dramatiskie kolektīvi un dzejas un prozas lasītāji no Līvbērzes, Vircavas, Ozolnieku un Kalnciema vidusskolas, kā arī Platones, Vilces, Lielplatones, Glūdas, Šķibes, Garozas, Teteles un Zaļenieku pamatskolas.

Veiksmīgākie tika izvirzīti dalībai Zemgales novada konkursā, kas risināsies 2.aprīlī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, un 24 dalībnieku konkurencē tiesības piedalīties izcīnīja Roberts Duge no Vilces pamatskolas, Eduards Vaškinels no Lielplatones pamatskolas, Šķibes pamatskolas audzēknis Kārlis Amatnieks, Linda Miķelsone no Ozolnieku vidusskolas un Spulga Rumpe no Kalnciema vidusskolas.Konkursa dalībnieku uzdevums bija runāt vienu prozas un dzejas darbu. «Repertuārs šoreiz bija ļoti daudzveidīgs, un pedagogi parūpējušies, lai tas būtu atbilstošs bērnam,» vērtē Jelgavas rajona padomes Kultūras un interešu izglītības centra (KIIC) metodiķe Ineta Freimane, pauzdama gandarījumu, ka konkursā izskanēja arī pašu skolēnu radīti darbi.Literāro uzvedumu konkursā savu sniegumu izrādīja Lielplatones pamatskolas dramatiskais kolektīvs Velgas Launagas vadībā un Kalnciema vidusskolas audzēkņi (režisore Inga Feldmane), savukārt Zaļenieku pamatskolas (režisore Lūcija Ņefedova) un Vircavas vidusskolas (režisore Sarmīte Sustrupe) kolektīvi tika izvirzīti dalībai novada skatē.Saskaņā ar nolikumu skatuves runas konkursa žūrija (KIIC vadītāja Dzintra Zimaiša, režisores Dace Vilne un Vija Zelmene) raudzījās, lai repertuārs atbilstu runātāja vecumam un individualitātei, ieklausījās domas atklāsmē, dikcijā un artikulācijā, priekšnesumā meklējot spilgtu priekšstatu gleznu esamību un kontaktu ar klausītāju. Vērojot literāros uzvedumus, žūrija kolektīviem punktus piešķīra par režisora un aktiera darbu, priekšnesuma māksliniecisko noformējumu, atbilstību iecerei un radīto atmosfēru.«Salīdzinoši ar citiem gadiem, šoreiz dalībnieku bija mazāk, bet jūtas, ka pedagogi, kas konkursā piedalījušies arī citkārt, lai uzlabotu sniegumu, ņēmuši vērā žūrijas ieteikumus,» teic I.Freimane.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas