Eiropas atbalsta pārtikas pakas var saņemt maznodrošinātie ar ienākumiem līdz 327 eiro 1

Saņemt Eiropas Sociālā fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu jeb pārtikas, higiēnas un saimniecības preču pakas var ne tikai mājsaimniecības, kurām piešķirts trūcīgas statuss vai tās nonākušas krīzes situācijā, bet arī maznodrošinātas mājsaimniecības, kuru pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumu slieksnis mēnesī nepārsniedz 327 eiro, bet pārējām mājsaimniecībā esošajām personām – 229 eiro. Lai saņemtu palīdzību, nepieciešama izziņa no Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes. Pārtikas un higiēnas preču pakas Jelgavas pilsētā noteiktos laikos tiek izsniegtas Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas komitejas atbalsta punktā Pasta ielā 26 un radošo domu un darbu centrā "Svētelis" Pļavu ielā 2, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova skaidro, ka tā sauktās Eiropas pārtikas, higiēnas un saimniecības preču pakas var saņemt  mājsaimniecības, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, vai krīzes situācijā nonākušās. Viņa uzsver, ka minēto atbalstu var saņemt tikai tās maznodrošinātās mājsaimniecības, kuru ienākumu slieksnis nepārsniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 229 eiro mēnesī pārējām mājsaimniecībā esošajām personām. Līdz 1. janvārim šis slieksnis bija 242 eiro katrai personai mājsaimniecībā.  

No 1. janvāra valstī noteikts: lai mājsaimniecību atzītu par trūcīgu, ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā nevar būt lielāks par 272 eiro, bet pārējām personām mājsaimniecībā – par 190 eiro. J. Laškova uzsver, ka, vērtējot klienta atbilstību trūcīgā vai maznodrošinātā statusam, vērā tiek ņemti ne vien mājsaimniecības personu ienākumi, bet arī materiālais stāvoklis, piemēram, vai personai pieder kustamais un nekustamais īpašums, un citi kritēriji.   

Saskaņā ar janvāra Jelgavas pilsētas domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem "Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā", lai pretendētu uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanu, ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā mēnesī nedrīkst pārsniegt 370 eiro, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā – 259 eiro. Tas nozīmē, ka personas, kas atbilst šiem kritērijiem un ienākumu līmenim un saņēmušas maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, nevar saņemt Eiropas atbalsta pārtikas pakas. 

Lai saņemtu Eiropas atbalsta pakas, obligāti ir jāuzrāda rakstiska izziņa, ko izsniedz Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, ar īpašu norādi, ka persona atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Jauna izziņa jāsaņem tiem, kuri palīdzībai piesakās no jauna, jo valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss beidzies 2020. gada novembrī vai vēlāk, tas automātiski tiek pagarināts līdz 31. martam, līdz ar to izziņa klātienē nav jāsaņem. Tiem iedzīvotājiem, kuri atbilst kritērijiem, lai saņemtu Eiropas atbalsta pakas, bet nav Sociālo lietu pārvaldes izziņas, par tās saņemšanu jāsazinās ar pārvaldi pa tālruni 63048914, 63007224. 

Eiropas atbalsta pakas Jelgavā tiek izsniegtas Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas komitejas atbalsta punktā Pasta ielā 26 (Jelgavas autoostas ēka, ieeja no Pasta ielas) pirmdienās un otrdienās no pulksten 12 līdz 16 un radošo domu un darba centrā "Svētelis"" Pļavu ielā 2 trešdienās un ceturtdienās no pulksten 12 līdz 16.

 

Foto: radošo domu un darbu centrs "Svētelis"

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Skolnieciņš no Pokaiņu meža

Šodien ir 26. janvāris. Šī diena ir svinīga un svēta katram Latvijas iedzīvotājam. Pirms simts gadiem Latviju atzina de iure. 1921. gada 26. janvārī Antantes Augstākā padome vienbalsīgi nolēma atzīt Latvijas Republiku par starptautisko tiesību subjektu bez jebkādiem ierobežojumiem. Ir pagājis gadsimts kopš šīs svinīgās dienas. Mūsdienu Latvija ir brīva un plaukstoša valsts. Šajā svētku dienā novērtēsim mūsu brīvību. Cienīsim mūsu valdību. Mīlēsim Latviju. Leposimies ar to, ka mēs esam latvieši. Leposimies ar savu sentēvu valodu – latviešu valodu. Stiprināsim latvietību kopā. Uzvilksim kaklā pērkonkrustu. Iedegsim tumši zilu svecīti māla svečturī uz dzīru galda un lūgsim visvareno Pērkonu. Aizlūgsim Pērkonu – Debesu Tēvu – par mūsu valsti un tautu. Lūgsim Pērkona svētību no visas sirds! Lūgsim Latvju Dievus, lai Latvju Dievi pasargā mūsu valsti un tautu arī nākamos simts gadus! Latvju Dievi kopš senatnes ir palīdzējuši latviešu tautai. Nezaudēsim ticību sentēvu tradīcijām. Godāsim Pērkonu. Godāsim Latvju Dievus. Darīsim labus darbus. Būsim latvieši gan vārdos, gan darbos. Lai Pērkons mūs svētī! Pērkons svētī Latviju!!!
Ar Tēvzemes mīlestību, Skolnieciņš no Pokaiņu meža [Latvju Dievu dēls]
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
Latvju Dievi mūžam viedi.
#LatvijasRepublika #Latvija #deiure #valstiskums #patriotisms #brīvība #neatkarība #latvieši #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pagāni #sentēvi #rituāli #Skolnieciņš #Senpokaiņi #PokaiņuMežs

pirms mēneša, 2021.01.26 21:09

Vietējās ziņas