Elejas liepu alejai nepiešķirs aizsargājamu objekta statusu 1

Jelgavas novada domes deputāti šodien ārkārtas sēdē noraidīja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) priekšlikumu noteikt aizsargājamu statusu liepu alejai, kas atrodas blakus Elejas muižas parkam, informē novada pašvaldības pārstāve Dace Kaņepone.

Gada sākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēja Jelgavas novada pašvaldību, ka tā saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes priekšlikumu paplašināt Elejas ozolu aleju, paredzot noteikt aizsargājamās alejas statusu arī liepu alejai, kas savieno Elejas ozolu aleju ar Elejas parku. Dabas aizsardzības pārvalde skaidro, ka liepu alejas posms ir tipiska lapkoku praulgrauža dzīvotne. Elejas liepu alejā ir konstatētas trīs īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra, marmora rožvabole un lapkoku praulgrauzis. Kopā abās alejās pašlaik konstatētas 10 atradnes četrām aizsargājamām sugām un vienai dabisko meža biotopu indikatorsugai.

“Aizsargājamu objektu statuss ir noteikts gan Elejas parkam, gan Elejas ozolu alejai. Lai gan parki ierasti tiek vērtēti kā atsevišķi objekti, aleju stādījumi vienmēr bijuši nesaraujami saistīti ar parka apbūvi. Liepu aleja, kas atrodas blakus Elejas parka teritorijai, ir aptuveni 740 m gara. Alejā aug gan vidēji vecas, gan vecas liepas. Lai gan liepu alejai nav noteikts aizsargājams objekta statuss, tomēr tā ir kultūrvēsturisko pieminekļu sastāvdaļa, kas nozīmē, ka pašvaldība, lai veiktu alejas sakopšanu, jau šobrīd veic nepieciešamos saskaņojumus ar vienu no valsts institūcijām - Kultūrvēsturisko pieminekļu inspekciju. Pašvaldība šobrīd nesaredz vajadzību liepu aleju nodot pilnīgā valsts aizsardzībā, jo tas diemžēl noteiktu papildus slogu ne vien pašvaldībai, bet arī apkārtējiem zemju īpašniekiem. Nenoliedzami pašvaldība apzinās, ka alejā iespēju robežās ir jāsaglabā vecos, dobumainos kokus, jo novēroto kukaiņu sugas mēdz dzīvot tieši šādos apstākļos – vecos, satrūdējušos kokos. Iespēju robežās pašvaldība veic koku vainagu kopšanu, lai palielinātu koku ilgmūžību, kā arī novērstu bīstamu situāciju veidošanos ar koku vai to zaru nolūšanas risku. Pašvaldības redzējums ir nevis kokus saglabāt par katru cenu, bet gan aleju censties saglabāt kā ainavas elementu un iespēju robežās pieļaut arī konkrēta alejas posma rekonstrukciju, izcērtot bīstamos kokus un iestādot trūkstošos no jauna”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības vides aizsardzības speciāliste Dace Gražule.

No 2018. gada 26. februāra līdz 2018. gada 12. martam Jelgavas novada pašvaldība izsludināja publisko apspriešanu ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju domas par Elejas liepu alejas statusa maiņu.

“Publiskās apspriešanas rezultāti atklāja iedzīvotāju noraidošo un negatīvo attieksmi, proti, saņēmām gan rakstisku iesniegumu, gan vairākus zvanus, ka iedzīvotāji ir pret liepu alejas statusa maiņu. Jāteic, ka vislielākā pretestība saņemta no blakus esošajiem lauksaimniekiem, kas arī ir saprotama, jo, nosakot jaunu statusu liepu alejai, jārēķinās, ka ar laiku var rasties dažādi ierobežojumi lauksaimniekiem gan lauku apstrādē, gan lauksaimniecības zemes meliorācijas sistēmas sakārtošanā, pārbūvē, piebilst D. Gražule.

Par pieņemto lēmumu, Jelgavas novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju informēs līdz šīs nedēļas beigām.

FOTO: no arhīva

Pievieno komentāru

Komentāri 1

kārlis

Kādēļ tik ātri nocēlāt šo informāciju.

pirms 3 gadiem, 2018.03.16 01:09

Vietējās ziņas