EM izstrādājusi aizdevuma programmu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai

Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi aizdevuma programmu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai, kurai plānots novirzīt 31 miljonu eiro, liecina izskatīšanai valdībā iesniegtais EM priekšlikums.

Plānots, ka sabiedrības "Altum" piesaistītais finansējums būs 30 miljoni eiro, bet viens miljons eiro tiks piesaistīts no slēgtā Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma".

Aizdevumu paredzēts piešķirt būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu daudzdzīvokļu mājas norobežojošās konstrukcijās un koplietošanas telpās, tai skaitā liftu modernizācijai vai nomaiņai; daudzdzīvokļu mājas visa veida inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; teritorijas labiekārtošana.

Maksimālais aizdevuma apmērs vienai pilnvarotai personai par vienu daudzdzīvokļu māju būs 400 000 eiro, nepārsniedzot 120 eiro uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru. Savukārt namīpašniekam maksimālais aizdevuma apmērs būs trīs miljoni eiro.

Aizdevumiem, kuriem pieteiksies pilnvarotā persona, procentu likme plānota fiksēta 3,5% gadā, bet namīpašniekiem likmes varēs atšķirties atkarībā no to kredītreitinga. Aizdevuma maksimālais termiņš būs 20 gadi.

EM norādīja, ka, vērtējot dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli plašāk, ir nepieciešams veicināt straujāku daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanu, kam līdz šim uzmanība ir pievērsta vien pašvaldību līmenī.

"Neskatoties uz to, ka nacionālā līmenī nav veikti pētījumi par daudzdzīvokļu māju teritoriju tehnisko stāvokli, tomēr var secināt, ka arī šo teritoriju stāvoklis ir tikpat slikts vai pat sliktāks nekā daudzdzīvokļu mājās. Šādu secinājumu var izdarīt, ņemot vērā, ka ievērojamākā daļa daudzdzīvokļu māju teritoriju nav atjaunotas kopš to pirmreizējās būvniecības, līdz ar to tās ir nolietojušās un neatbilst daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju vajadzībām - autostāvietu skaits nav atbilstošs šā brīža automašīnu skaitam, bērnu laukumi ir nolietoti un neatbilstoši drošības prasībām, liela daļa gājēju celiņu nav lietojami, iekšpagalmu asfalta segumi ir nolietoti, nav izveidotas mūsdienīgas atkritumu tvertņu novietnes, teritorijas nav atbilstošas vides pieejamības prasībām, piemēram, iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem," atzina ministrijā.

Pēc EM sniegtās informācijas, līdz šim vienīgie ieguldījumi daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošanā ir veikti lielākoties dažādu pašvaldību atbalsta programmu ietvaros. Aktīvi šo pasākumu atbalsta Liepāja, Valmiera, Cēsis, Rēzekne un Daugavpils.

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas