Izglītības iestādēm būs jāinformē kontaktpersonas par nepieciešamību atrasties karantīnā Covid-19 infekcijas perēkļa gadījumā

Turpmāk izglītības iestādes informēs kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību atrasties mājas karantīnā, ja iestādē konstatēs Covid-19 infekcijas perēkli, paredz šodien spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Tie sagatavoti, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) līdzšinējo pieredzi.

SPKC secinājis, ka, strādājot ar uzliesmojumiem izglītības iestādēs pēc līdzšinējās procedūras, nav iespējams nodrošināt pietiekami operatīvu kontaktpersonu, kas saistītas ar uzliesmojumu izglītības iestādē, informēšanu. Pašlaik SPKC, sazinoties ar izglītības iestādi, apzina ar konkrēto uzliesmojumu saistītas kontaktpersonas un informācija par konstatētajām kontaktpersonām tiek nodota ģimenes ārstiem, paredzot to, ka ģimenes ārsts savā pārziņā esošās kontaktpersonas informēs par mājas karantīnas ievērošanu.

Tā kā ne vienmēr ir iespēja pietiekami ātri sazināties ar ģimenes ārstiem, kā arī ģimenes ārstus nevar sazvanīt brīvdienās un svētku dienās, informācija kontaktpersonām netiek nodota pietiekami operatīvi, norāda VM un SPKC. Tādēļ ministrija rosināja noteikumos iekļaut regulējumu, lai veicinātu operatīvāku saziņu ar izglītības iestādē konstatētajām kontaktpersonām.

VM norāda, ka saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu izglītības iestādes vadītājs tiek iesaistīts pretepidēmijas pasākumu organizēšanā izglītības iestādē. Viens no svarīgākajiem pretepidēmijas pasākumiem ir kontaktpersonu apzināšana un informēšana par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu. VM ieskatā, kontaktpersonu, kas saistītas ar uzliesmojumu izglītības iestādē, informēšanu visoperatīvāk var veikt izglītības iestādes ietvarā, ja to nodrošina iestādes atbildīgā persona.

Lai nodrošinātu operatīvāku kontaktpersonu informēšanu, ar valdības lēmumu noteikts, ka SPKC epidemiologi informē izglītības iestādes vadību par izglītības iestādē noteiktajām kontaktpersonām, kā arī sniedz rekomendācijas mājas karantīnas ievērošanai. Savukārt izglītības iestādes vadītājs informāciju nodod SPKC noteiktajām kontaktpersonām.

 Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas