Izsludināts mazo projektu konkurss

Lai veicinātu kultūras, izglītības, sporta un brīvā laika aktivitāšu popularizēšanu, Jelgavas Lauku partnerība (JLP) «Lielupe» izsludinājusi projektu konkursu gan formālām, gan nereģistrētām iniciatīvu grupām, kas darbojas Jelgavas rajonā.

«Kopš lauku partnerības dibināšanas šis jau ir piektais tā saucamo mazo projektu konkurss, kam šogad Jelgavas rajona padome no sava budžeta līdzekļiem atvēlējusi par tūkstoš latiem vairāk nekā pērn,» stāsta JLP «Lielupe» valdes priekšsēdētāja Līga Švānberga, atklājot, ka konkursa kopējais finansējums ir 4000 latu, bet katrs dalībnieks savu ideju īstenošanai varēs pretendēt uz, maksimums, 300 latiem. Projektiem līdzfinansējums nav nepieciešams.Atšķirībā no citiem gadiem, kad projektus varēja iesniegt par kādu noteiktu tēmu, piemēram, kultūru vai vides sakopšanu, šoreiz atbalstāmo jomu loks ir daudz plašāks - kultūras pasākumi, izglītības un informācijas sniegšana, teritorijas izpēte, aktivitātes lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un sports.Projektus iesniegt aicinātas vietējās iniciatīvas grupas (biedrības, klubi, fondi, interešu grupas, draudzes un citas), kas vēlas kaut nedaudz uzlabot dzīvi savā pagastā vai daudzstāvu mājas pagalmā, norāda L.Švānberga, īpaši uzsverot, ka konkursa dalībniekiem nav obligāti jābūt juridiski reģistrētiem - līgums varēs slēgt arī ar privātpersonām.Projektu pieteikumu pieņemšana notiks 29. un 30. aprīlī JLP «Lielupe» telpās Pasta ielā 37. Vairāk informācijas var uzzināt rajona padomes mājas lapā www.jrp.lv sadaļā Jelgavas Lauku partnerība «Lielupe», kā arī zvanot pa tālruni 26399946.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas