Izveidoti jauni interneta resursi digitalizēto materiālu izmantošanai

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) krājuma digitalizācijas gaitā ir izveidoti vairāki noderīgi interneta resursi, piemēram, digitālā bibliotēka bērniem «Lasāmkoks» un vēsturisko karšu portāls. Tāpat nemitīgi turpinās darbs pie Latvijas interneta lietotājiem jau ilgāk pazīstamo interneta resursu pilnveides.

Jau vairākus mēnešus darbojas uzlabotā interneta vietnes periodika.lv versija, kas satur ievērojami vairāk digitalizēto krājuma vienību un kurā būtiski paplašinātas ir funkcionālās meklēšanas iespējas. Tomēr LNB krājuma digitalizācija turpinās un pašlaik ir pieejami vairāki būtiski jauninājumi, informē Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas pārstāve Ligita Lapiņa.Lai veicinātu bērnu lasīšanu un padarītu to aizraujošāku, ir izveidota elektroniskā bibliotēka bērniem «Lasāmkoks». Portāls www.lasamkoks.lv veidots kā interaktīvs komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka četrām dažādām vecuma grupām - pirmsskolas vecuma bērniem, jaunākā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem. Tajā var gan lasīt grāmatas, gan aprakstus par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem un skatīties animācijas filmiņas. Katrai vecuma grupai ir atšķirīgs, bērnu grāmatu mākslinieka Reiņa Pētersona izstrādāts dizains. Portālu veido LNB bērnu literatūras centrs.Vēstures pētniekiem un citiem interesentiem noderīgs būs jaunais LNB veidotais rīks karšu meklēšanai – vēsturisko karšu portāls http://kartes.lndb.lv/. Portāls piedāvā jaunas iespējas Latvijas karšu izpētei: vēsturisko karšu meklēšanu, atlasi un pētīšanu, vietvārdu un adrešu meklēšanu, laukumu un attālumu mērīšanu un vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem. Karšu portālā ir iekļautas kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām.Tāpat nu vienuviet ir atrodamas digitālā formā pieejamās kultūrvēsturiskās grāmatas. Grāmatu portālā http://gramatas.lndb.lv/ ir iekļauts aptuveni 6000 grāmatu – vairāk nekā 1,5 miljonu lappušu – gan Latvijas, gan trimdas izdevumu. Tās ir kultūrvēsturiski nozīmīgas grāmatas, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasītas, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī.Arī darbs pie periodikas portāla www.periodika.lv nemitīgi turpinās, un tajā ir aicināts piedalīties arī ikviens portāla lietotājs. Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Tie ir izdevumi, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasīti, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī — daži laikraksti ir nolietoti, citiem cauri var redzēt druku no otras puses, un tāpēc ne visas publikācijas var precīzi atpazīt automātiskā režīmā. Portāla veidotāji aicina iesaisties digitālās bibliotēkas veidošanā un labot pamanītās kļūdas.Lielu daļu digitalizētā LNB krājuma ikviens interesents var lasīt no savām mājās interneta vietnē periodika.lv, tomēr daļai materiālu Autortiesību likuma dēļ piekļuve ir ierobežota. Visa Digitālās bibliotēkas kolekcija pieejama tikai no publisko bibliotēku datoriem, tai skaitā Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku – bibliotēkas «Pārlielupe», Miezītes bibliotēkas un bērnu bibliotēkas «Zinītis» – datoriem, kā arī visās Jelgavas un Ozolnieku novada bibliotēkās.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas