Jaunajiem skolotājiem ar vasaras mācībām sācies projekta "Mācītspēks" otrais gads

Šodien 87 jaunajiem skolotājiem ar vasaras mācībām ir sācies skolotāju izglītības projekta "Mācītspēks" otrais gads, kura laikā dalībnieki apgūs profesionālās pilnveides programmu vienā no padziļinātajiem mācību virzieniem - pedagoģija vai skolvadība, kas dod zināšanas mūsdienīgā izglītības procesu organizēšanā, informēja nodibinājuma "Iespējamā misija" Komunikācijas vadītāja Justīne Plūmiņa-Margeviča.

Otrajā projekta gadā līdztekus mācībām nodibinājuma "Iespējamā misija" mācībspēku vadībā jaunie skolotāji turpinās strādāt 68 Latvijas skolās un darboties profesionālās pilnveides grupās. Papildus tiks nodrošināta mācību stundu vērošana kuratora vadībā, kā arī supervīziju nodarbības.

Mācību gada beigās katrs skolotājs izstrādās noslēguma darbu - pētījumu vai pārmaiņu projektu, tādējādi noslēdzot profesionālās pilnveides programmu un savu dalību projektā "Mācītspēks".

Pēc projekta noslēguma jauno skolotāju darbs Latvijas skolās turpināsies - saskaņā ar projekta analītikas datiem paredzams, ka vismaz piecus gadus pēc dalības projektā darbu skolās turpinās aptuveni 75% projekta "Mācītspēks" skolotāju, kas uzskatāms par ļoti labu rādītāju, gan vadoties no starptautiskās pieredzes, gan arī ņemot vērā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 2021.gadā veikto skolotāju aptauju, kurā noskaidrots, ka gandrīz puse jeb 46% skolotāju apsver iespēju pamest darbu skolā tuvākajā nākotnē.

Vienlaikus šonedēļ turpinās vasaras mācības 75 otrajiem projekta "Mācītspēks" studējošajiem, kuriem šis ir pirmais projekta gads un kuri šoruden līdztekus studijām Latvijas Universitātē (LU), Liepājas Universitātē vai Daugavpils Universitātē sāks darbu kādā no 60 Latvijas skolām.

Jauno skolotāju izglītības projekta "Mācītspēks" mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā "Mācītspēks" tiek sniegta iespēja atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām.

Projektu īsteno LU, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums "Iespējamā misija", to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts "Mācītspēks" tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektu licenču ietvaros.

 Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas