Jelgava ar 355 mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ieņem ceturto vietu lielo pilsētu vidū

Patlaban Latvijā ir 19 575 uzņēmumi, kas aizvadītajā gadā strādājuši ar apgrozījumu robežās no 70 tūkstošiem līdz 1,4 miljoniem latu un līdz ar to atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. No tiem 12 911 jeb 65,96% reģistrēti Latvijas lielākajās pilsētās, savukārt vairāk nekā puse no visiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā. Vidējais mazo un vidējo uzņēmumu vecums Latvijā ir desmit gadu, liecina «Lursoft» apkopotā informācija.

Aizvadītajā gadā vidējais Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu apgrozījums bijis 312,9 tūkstoši latu, savukārt vidējie zaudējumi pēc nodokļiem veidojuši 9,5 tūkstošus.Pēc «Lursoft» datiem, pirmskrīzes laikā 2007. gadā vispelnošākie bijuši mazie un vidējie uzņēmumi Zemgalē, kur to vidējā peļņa sasniegusi 37,81 tūkstošus latu, zemākais punkts šī novada uzņēmējiem bijis 2009. gads, kad peļņa sarukusi līdz 2,53 tūkstošiem latu, savukārt pērn vidējais peļņas rādītājs bijis 6,40 tūkstoši latu.Salīdzinot Latvijas lielākajās pilsētās un novados reģistrēto uzņēmumu finanšu rādītājus aizvadītajā gadā, redzams, ka to vidējais apgrozījums ir līdzīgs, proti, novados reģistrētie mazie un vidējie uzņēmumi pērn apgrozījuši katrs vidēji 307,60 tūkstošus latu, savukārt pilsētās reģistrētie – 315,73 tūkstošus. Būtiskas atšķirības veidojas, analizējot peļņas/zaudējumu rādītājus – novados reģistrēto uzņēmumu vidējā peļņa pagājušajā gadā bijusi līdzvērtīga 11,59 tūkstošiem latu, bet pilsētās, neskatoties uz augstāko apgrozījumu, pērn strādājuši vidēji ar 20,33 tūkstošu latu zaudējumiem.Analizējot mazo un vidējo uzņēmumu izvietojumu vēsturiskajos novados laika posmā no 2007. gada līdz 2011. gadam, redzams, ka Vidzeme mazo un vidējo uzņēmumu skaita ziņā ierindojas uzreiz aiz Rīgas ar vairāk nekā 3 tūkstošiem uzņēmumu, pēc tam ar 2,5 tūkstošiem uzņēmumu seko Kurzeme un turpat ar 2,2 tūkstošiem uzņēmumu atrodas Zemgale, savukārt, Latgalē mazo un vidējo uzņēmumu skaits, salīdzinot ar pārējiem reģioniem, ir stipri zemāks – vien 1,3 tūkstoši uzņēmumu.Apkopojot datus par maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijas lielākajās pilsētās, redzams, ka visvairāk uzņēmumi ir Rīgā, kopumā 10,4 tūkstoši, otro vietu ieņem Liepāja, kur ir 517 uzņēmumi, tad seko Daugavpils ar 494 uzņēmumiem, ceturto vietu ieņem Jelgava, kur ir 355 uzņēmumi, savukārt, Jūrmala ar 347 uzņēmumiem ierindojas piektajā vietā.Vērtējot nozaru popularitāti reģionos un lielākajās pilsētās, var secināt, ka visplašāk pārstāvētās nozares šo piecu gadu laikā mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ir tirdzniecība, kopumā ar 6106 uzņēmumiem, tad seko apstrādes rūpniecība ar 2088 uzņēmumiem, būvniecība ar 1893 uzņēmumiem, pavisam tuvu būvniecībai atrodas transporta un uzglabāšanas pakalpojumu nozare ar 1886 uzņēmumiem, savukārt nozaru popularitātes TOPa piekto vietu ieņem lauksaimniecība ar 1517 uzņēmumiem.Latvijas reģionos augstu popularitāti nozaru vidū ir iemantojusi tirdzniecība, kas atrodas TOPa augšgalā visos Latvijas reģionos, tad seko lauksaimniecība un rūpniecība. Kurzemē, Zemgalē un Latgalē TOPa ceturto vietu ieņem transporta un uzglabāšanas pakalpojumi un piektajā vietā ierindojas būvniecība, savukārt, Vidzemē ceturtajā vieta ir būvniecība, bet piektajā transports un uzglabāšana.Analizējot rādītājus Latvijas lielākajās pilsētas, iegūtie dati liecina, ka arī pilsētās populārākā mazo un vidējo uzņēmumu darbības sfēra ir tirdzniecība. Otro un trešo vietu Latvijas lielāko pilsētu nozaru TOPā dala apstrādes rūpniecība un būvniecība. Vērtējot uzņēmumu apgrozījumu novados pa gadiem, visbūtiskāk vidējais apgrozījums krīzes iespaidā sarucis Rīgā un Zemgalē reģistrētajiem uzņēmumiem. Zemgalē reģistrēto uzņēmumu apgrozījums pēdējo piecu gadu laikā sarucis par 29,28 % jeb no 447,95 tūkstošiem līdz 316,77 tūkstošiem latu. Visaugstākā vidējā peļņa uz vienu uzņēmumu pēdējos piecos gados bijusi Zemgalē – 15,08 tūkstoši latu, tad seko Latgale ar 12,15 tūkstošiem un Kurzeme ar 11,80 tūkstošiem latu.Vērtējot uzņēmumu finanšu rādītājus laika posmā no 2007. gada līdz 2011. gadam, var secināt, ka pelnošākie bijuši uzņēmumi, kas darbojušies finanšu un apdrošināšanas nozarē, tai seko lauksaimniecība, veiksmīgi darbojušies arī uzņēmumi veselības un sociālās aprūpes nozarē.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas