Jelgavā "Optima 1" pagarina darba laiku; vakcinācijas centrā ZOC pieņem tikai pēc pieraksta 2

Ņemot vērā augošo vakcinēties pret Covid-19 gribētāju skaitu, vakcinācijas kabinetam SIA "Medicīnas sabiedrība "Optima 1"" Raiņa ielā 42 darbdienās par stundu ir pagarināts darba laiks. "Optima 1" uzsver: vakcinācijai obligāti jāpiesakās, iedzīvotāji "dzīvajā rindā" netiek apkalpoti, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.


Arī vakcinācijas centrs Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC), lai ievērotu epidemioloģiskos noteikumus un neveicinātu iedzīvotāju pulcēšanos, vakcināciju veic pēc iepriekšējā pieraksta. Bez pieraksta tiek apkalpoti tikai iedzīvotāji vecumā no 65 gadiem un cilvēki ar kustību traucējumiem.

"Optima 1" vadītāja Ingrīda Budrēvica norāda, ka reaģējot uz lielo pieprasījumu, šobrīd pagarināts vakcinācijas kabineta darba laiks un darbdienās tas strādā no pulksten 9 līdz 17. "Taču gribu uzsvērt, ka vakcinācija pret Covid-19 mūsu ārstniecības iestādē norit tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Lai pieteiktos vakcinēšanai iedzīvotājiem jāzvana pa tālruni 63022987. Bez pieraksta iedzīvotāji netiek apkalpoti," stāsta I.Budrēvica, aicinot iedzīvotājus būt atbildīgiem. Ja viņi ir pierakstījušies vakcinācijai, bet nevar ierasties, sazināties ar medicīnas iestādi un šo pierakstu atteikt. "Šobrīd vakcinācijai varam piedāvāt 8. novembri, taču gadās situācijas, ka iedzīvotāji neierodas konkrētajā laikā, līdz ar to šī vieta paliek neaizpildīta. Tāpēc aicinām cilvēkus būt saprotošiem un gadījumā, ja netiek, vai ir tikuši vakcinēties kaut kur citur ātrāk nekā pierakstījušies pie mums, sazināties ar mums un atteikt šo vizīti, lai rinda neveidotos mākslīgi," tā I.Budrēvica.

 

Jau ziņots, ka no šīs nedēļas vakcinēšanas kapacitāte paaugstināta arī vakcinācijas centrā ZOC, kur vakcināciju šobrīd nodrošina piecas brigādes, līdzšinējo trīs vietā. "Lai ievērotu epidemioloģiskos nosacījumus un neveicinātu iedzīvotāju pulcēšanos pie ZOC, vakcinācija šobrīd tiek nodrošināta tikai pēc iepriekšēja pieraksta un šobrīd, ņemot vērā palielināto brigāžu skaitu, pierakstīties var ja ne gluži uz nākamo dienu, tad šonedēļ noteikti," stāsta AS "Veselības centru apvienība", kas nodrošina vakcināciju ZOC, pārstāve poliklīnikas "Aura" direktore Anita Kamenščikova, papildinot, ka bez pieraksta tiek apkalpoti tikai seniori vecumā no 65 gadiem, kā arī iedzīvotāji ar kustību traucējumiem.

Pieteikties vakcinācijai ZOC var mājaslapā www.manavakcina.lv vai pa tālruni 8989. Vakcinācijas centrs ZOC strādā pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un sestdienās no pulksten 9 līdz 19, bet svētdienās no pulksten 9 līdz 18. Darba laikā gan līdz ar gaidāmajiem ierobežojumiem, var tikt veiktas izmaiņas, taču būtiski ņemt vērā, ka vakcinācija ZOC tiek nodrošināta tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Vakcināciju pret Covid-19 turpina arī citas pilsētas medicīnas iestādes. Pieteikties vakcinēšanai SIA "Jelgavas poliklīnika" var tīmekļvietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989 vai sazinoties ar poliklīnikas reģistratūru pa tālruni 63022101, vakcinēšanai Zemgales Veselības centrā – mājaslapā www.zvc.lv izmantojot e-pierakstu vai sazinoties ar reģistratūru pa tālruni 63084004. Vakcinēšanu pilsētā turpina arī ģimenes ārsti, kuri ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu un sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Ģimenes ārsti vai nu vakcinē savā praksē vai nosūta vakcinēties uz vakcinācijas kabinetu ārstniecības iestādē, ar kuru konkrētā ģimenes ārsta prakse sadarbojas.           

 

 

Foto: no arhīva

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Nesaprotami

Kādas problēmas ļaut vakcinēties dzīvajā rindā!

pirms mēneša, 2021.10.19 19:13

Izlasīju un sapratu.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti

Mēs, Apvienoto Nāciju tautas,

pilnas apņēmības atbrīvot nākamās paaudzes no kara posta, kas divreiz mūsu dzīvē ir atnesis cilvēcei neizsakāmas bēdas, no jauna apstiprināt ticību cilvēka pamattiesībām, cilvēka cieņai un vērtībai, vīriešu un sieviešu līdztiesībai, lielo un mazo nāciju līdztiesībai, radīt apstākļus, kuros var tikt ievērots taisnīgums un cieņa pret pienākumiem, kas izriet no līgumiem un citiem starptautisko tiesību avotiem, sekmēt sociālo progresu un dzīves apstākļu uzlabošanos lielākas brīvības apstākļos un šo mērķu vārdā izrādīt iecietību un dzīvot kopā, mierā kā labiem kaimiņiem un apvienot mūsu spēkus starptautiskā miera un drošības uzturēšanai, nodrošināt principu akceptēšanu un metožu noteikšanu, lai bruņotie spēki netiktu lietoti citādi kā tikai kopējās interesēs, izmantot starptautisko aparātu visu tautu ekonomiskā un sociālā progresa sekmēšanai, nolēmām apvienot spēkus šo mērķu sasniegšanai.

Saskaņā ar to mūsu valstu valdības ar savu pārstāvju starpniecību, kas, uzrādot savas pienācīgas formas pilnvaras, sapulcējušies Sanfrancisko, piekrīt pieņemt šos Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus un ar šo nodibina starptautisku organizāciju ar nosaukumu "Apvienotās Nācijas".

I NODAĻA

MĒRĶI UN PRINCIPI

1. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas mērķi ir:

1. Uzturēt starptautisko mieru un drošību un šā mērķa labad veikt efektīvus kolektīvus pasākumus miera apdraudējuma nepieļaušanai un novēršanai, agresijas aktu vai citu miera pārkāpšanas gadījumu apspiešanai un mierīgiem līdzekļiem saskaņā ar taisnīguma un starptautisko tiesību principiem noregulēt un atrisināt tādus starptautiskus strīdus un situācijas, kuras var novest pie miera izjaukšanas.

2. Attīstīt draudzīgas attiecības starp nācijām, pamatojoties uz nāciju līdztiesības un pašnoteikšanās principa respektēšanu, kā arī veikt citus attiecīgus pasākumus vispārējā miera nostiprināšanai.

3. Īstenot starptautisko sadarbību starptautisko ekonomisko, sociālo, kultūras un humanitāro problēmu risināšanā un cilvēka tiesību un pamatbrīvību cieņas veicināšanā un attīstībā visiem bez rases, dzimuma, valodas vai reliģijas atšķirības.

4. Būt nāciju rīcības saskaņošanas centram šo kopējo mērķu sasniegšanā.

2. pants

Statūtu 1.pantā norādīto mērķu sasniegšanai Organizācija un tās Dalībvalstis rīkojas saskaņā ar šādiem principiem:

1. Organizācija ir balstīta uz visu tās Dalībvalstu suverēnās līdztiesības principa;

2. Visas Dalībvalstis pēc labākās sirdsapziņas pilda uzņemtos pienākumus, kuri noteikti šajos Statūtos, lai nodrošinātu tām visām kopumā tiesības un priekšrocības, kas izriet no piederības pie Organizācijas Dalībvalstīm;

3. Visas Dalībvalstis risina savus starptautiskos strīdus mierīgiem līdzekļiem tā, lai netiktu apdraudēts starptautiskais miers, drošība un taisnība;

4. Visas Dalībvalstis savās starptautiskajās attiecībās atturas no spēka draudiem vai tā lietošanas kā pret jebkuras valsts teritoriālo neaizskaramību vai politisko neatkarību, tā arī jebkurā citā veidā, kas nav savienojams ar Apvienoto Nāciju mērķiem;

5. Visas Dalībvalstis sniedz Organizācijai dažādu palīdzību visās darbībās, ko tā veic saskaņā ar šiem Statūtiem, un atturas no palīdzības sniegšanas jebkurai valstij, pret kuru Apvienoto Nāciju Organizācija veic preventīva vai piespiedu rakstura darbības;

6. Organizācija nodrošina, lai valstis, kuras nav tās Dalībvalstis, rīkotos saskaņā ar šiem principiem, kā var izrādīties nepieciešams starptautiskā miera un drošības uzturēšanai;

7. Šie Statūti nekādā mērā nedod tiesības Apvienoto Nāciju Organizācijai iejaukties lietās, kas pēc savas būtības ietilpst jebkuras valsts iekšējā kompetencē un neprasa no Apvienoto Nāciju Organizācijas Dalībvalstīm šīs lietas nodot izskatīšanai saskaņā ar šiem Statūtiem; tomēr šis princips neattiecas uz piespiedu līdzekļu lietošanu saskaņā ar VII nodaļu.
55. pants

Ar mērķi radīt nosacījumus stabilitātei un labklājībai, kas nepieciešama mierīgām un draudzīgām attiecībām starp nācijām un kas balstītos uz tautu līdztiesības un pašnoteikšanās principu cienīšanu, Apvienoto Nāciju Organizācija veicina:

a) dzīves līmeņa, pilnas iedzīvotāju nodarbinātības, ekonomiskā un sociālā progresa palielināšanu un attīstību;

b) starptautisko ekonomisko, sociālo, veselības aizsardzības un tamlīdzīgu problēmu risināšanu, starptautisko sadarbību kultūras un izglītības jomā;

c) cilvēka tiesību un pamatbrīvību vispārēju cienīšanu un ievērošanu bez rases, dzimuma, valodas un ticības atšķirībām.

pirms mēneša, 2021.10.20 06:02

Vietējās ziņas