Alkoholiķi un agrāk sodītie nevarēs strādāt apsardzē 2

Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Apsardzes darbības likumā. Ar grozījumiem tiek precizēta apsardzes sertifikāta saņemšanas kārtība, apsarga pienākumi un iekšējās drošības dienestu darbību regulējošās normas, informē Saeimas Preses dienests.

Grozījumi nosaka jaunus ierobežojumus apsarga sertifikāta saņemšanai līdzās jau spēkā esošajai likuma prasībai, ka par apsardzes darbinieku var strādāt pilngadīgas personas, kuras nokārtojušas apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu. Turpmāk par apsardzes darbiniekiem nevarēs strādāt personas, kuras sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī personas, kurām diagnosticēta alkohola, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai psihiski traucējumi.Apsardzes darbiniekiem, savu pienākumu pildīšanas laikā ierobežojot personu tiesības un brīvības, būs pienākums pēc personas pieprasījuma nosaukt savu uzvārdu, apsardzes uzņēmuma nosaukumu, uzrādīt nodarbinātā apliecību, kā arī pamatot katru tiesību ierobežojumu. Tāpat nodarbinātā apliecība un apsardzes sertifikāts pēc pieprasījuma būs jāuzrāda kontrolējošo institūciju pārstāvjiem.Apsardzes komersantiem apliecība apsardzes darbiniekam būs jāizsniedz tūlīt pēc līguma noslēgšanas. Apliecībā būs jānorāda nodarbinātā vārds, uzvārds, personas kods, darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums un numurs, apsardzes komersanta nosaukums un zīmogs, kā arī tajā jābūt fotogrāfijai.Ar šīm papildu prasībām plānots mazināt iespēju apsardzes komersantiem, nodarbinot apsargus, ar kuriem nav noslēgts rakstveida darba līgums vai uzņēmuma līgums.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Jelgava