«Ātrā palīdzība» cer uz pašvaldību lielāku ieinteresētību

Šodien Jelgavā notika Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) informatīvs seminārs, kurā gan pašvaldību, gan ārstniecības iestāžu vadītāji tiek iepazīstināti ar vienotās NMPD darbības kārtību, kā arī vienoto izsaukumu saņemšanu Zemgales reģionā. «Ātrās palīdzības» dienesta šefs Armands Ploriņš Zemgales pašvaldību pārstāvjus mudināja uz veiksmīgāku sadarbību.

No pagājušā gada valstī tiek īstenota vienota politika neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā, un visā valsts teritorijā izveidots vienots NMP dienests. Tāpat «ātrajiem» piešķirts tiešais tālruņa numurs 113. Iepazīstinot klātesošos ar pirmā pusgada rezultātiem, NMPD direktors A.Ploriņš uzsvēra, ka no pašvaldībām vēlētos lielāku ieinteresētību un līdzdarbošanos atsevišķās epizodēs. Piemēram, ziemā, kad NMPD tiek saukta uz laukiem, bieži pacientam nav iespējams piekļūt neizbraucamo ceļu dēļ. «Kā tik mēs neesam pacientus veduši ārā – ar kamanām, nesuši uz rokām, vilkuši ragaviņās. Ideāli, ja mūsu dienestam būtu pagastu pārstāvja kontakttālrunis uz kuru zvanīt, kad steidzami nepieciešama papildu palīdzība, piemēram, ziemā, vai slapjos rudeņos ar lielāku tehniku nokļūt līdz pacientam,» norāda A.Ploriņš. Kā labu piemēru viņš min vairākas Latgales reģiona pašvaldības, kas pašas šādu palīdzību NMPD piedāvājušas jau pagājušajā ziemā. «Otra problēma ir dzērāji. Gadā saņemam vairāk nekā septiņus tūkstošus izsaukumu pie cilvēkiem, kas vienkārši pārdzērušies. Ja tāds cilvēks guļ uz ielas, ko mums darīt? Liekam viņu mašīnā un vedam uz slimnīcu, kaut no veselības viedokļa dēļ viņam briesmas nedraud, bet aukstumā un uz ielas nosalšanai cilvēku atstāt nevaram. Ideāli, ja atkal mūsu dispečeram būtu pašvaldības policista koordinātas, kuram ziņot par šādu cilvēku,» mudināja A.Ploriņš.  Jelgavas novada priekšsēdētājs Ziedonis Caune NMPD vadībai izteica ierosinājumu no Jelgavas stacijas vienu «ātrās palīdzības» brigādi pārcelt uz Eleju, kas varētu apkalpot Zemgales reģiona pierobežas zonu – Eleju, Sesavu, Tērveti un citas. Z.Caune stāsta, ka novads Elejā remontējot ēku, kurā tuvākajā nākotnē plāno iekārtot operatīvo centru ar ugunsdzēsības, glābšanas dienesta, policijas posteni, tam varētu pievienoties arī «ātrās palīdzības» brigāde. A.Ploriņš ierosinājumu atzina par vērā ņemamu un solīja izvērtēt šādu priekšlikumu. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar NMPD automašīnu jaunāko aprīkojumu – datoriem un video iespējām, navigācijas iekārtām un citām sakaru sistēmām.

Pievieno komentāru

Jelgava