Atzīmējot Jelgavas Neredzīgo biedrības jubileju, atklāta izstāde (FOTO)

Atzīmējot starptautisko Baltā spieķa dienu un Jelgavas Neredzīgo biedrības 55. dzimšanas dienu, Sabiedrības integrācijas pārvaldē atklāta izstāde.

Visā pasaulē 15. oktobrī tiek atzīmēta starptautiskā Baltā spieķa diena, kas veltīta redzes invalīdiem. Mūsu pilsētā jau 55 gadus darbojas Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālā organizācija, kuras dibināšanas gadadiena ar svētku koncertu, piedaloties biedrības draugiem – mūziķiem, māksliniekiem, dzejniekiem –, atzīmēta šodien.

Taču svētki plānoti visu nedēļu, stāsta viena no izstādes «Es redzu tā. Tumsa krāsās» organizatorēm Dace Indrika. Izstāde no pirmdienas, 10. oktobra, skatāma Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas iela 4). Visu darbu autori ir cilvēki, kuriem ir liegta vai daļēji liegta redze. Viņi četrus mēnešus no šī gada aprīļa līdz jūlijam piedalījās Latvijas Neredzīgo biedrības mākslas projektā, lai apgūtu dažādas mākslas tehnikas. Vairāki izstādes darbi publicēti grāmatā, izrādīti Rīgā koka renovāciju centrā «Koka Rīga» un bija pieejami ikvienam interesentam. Arī jelgavniekiem ir iespēja iepazīties ar projekta rezultātu.

Projektu Jelgavā Ilzes Makarovas-Makaronokas vadībā organizēja Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālā organizācija un biedrība «Kultūras un mākslas centrs «Nātre»» sadarbībā ar Jelgavas BJC «Junda». Dalībniekiem bija iespēja gleznot, zīmēt, darboties keramikas un floristikas darbnīcā pedagogu Daces Indrikas, Ilonas Brizgas, Zanes Vēveres un Inas Bauermeisteres vadībā.


Foto: Maksims Šaldajevs

Pievieno komentāru

Jelgava