Bezdarbnieki pašvaldībās varēs iesaistīties algotos pagaidu sabiedriskajos darbos

Lai atbalstītu bezdarbniekus, kas palikuši bez iztikas līdzekļiem, no 2012.gada janvāra ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu bezdarbnieki pašvaldībās varēs iesaistīties algotos pagaidu sabiedriskajos darbos. Par to šodien vienojās valdība.

Līdz ar to tuvāko pāris gadu laikā ar ESF atbalstu pašvaldībās algotos pagaidu sabiedriskajos darbos varētu iesaistīt gandrīz 30000 ilgstošo bezdarbnieku. Turklāt minētais pasākums būs sasaistīts ar sociālajiem pakalpojumiem, lai motivētu ilgstošos bezdarbniekus iesaistīties darba tirgū, uzturētu un attīstītu viņu darba iemaņas, īpaši reģionos un novados, kur ir augsts bezdarba līmenis un ierobežots darba vietu skaits. Tādējādi galvenokārt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos plānots iesaistīt tos bezdarbniekus, kas jau šobrīd ir vērsušies sociālajā dienestā pēc palīdzības, informē Labklājības ministrija. Ņemot vērā tā dēvētā «simtlatnieku» pasākuma novērtēšanā saņemtos ieteikumus un gūto pieredzi, paredzēts, ka algotos pagaidu sabiedriskos darbos iesaistītie bezdarbnieki varēs saņemt līdz divām brīvām dienām mēnesī, lai piedalītos Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajās apmācībās vai lai piedalītos darba pārrunās. Pagaidu darbos varēs iesaistīties cilvēki, kas NVA kā bezdarbnieki ir reģistrējušies vismaz sešus mēnešus un nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai vecuma pensiju. Veikt mazkvalificētus sabiedriskos darbus pašvaldībā vai nevalstiskā organizācijā, ja tā būs vienojusies ar pašvaldību par sadarbību, varēs līdz četriem mēnešiem, par paveikto ik mēnesi saņemot 100 latu. Tāpat par bezdarbnieku tiks veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensijas apdrošināšanai, kā arī bezdarbnieki tiks apdrošināti pret nelaimes gadījumiem. Savukārt darbu koordinētājs pašvaldībā saņems dotāciju 90 latu mēnesī neatkarīgi no bezdarbnieku skaita. Citas ar pasākuma īstenošanu saistītās izmaksas, tai skaitā materiālu un inventāra iegāde, būs jāsedz pašvaldībai.

Pievieno komentāru

Jelgava