Ceļiem pieejamo finansējumu šogad sola dubultot

Plānots, ka autoceļiem pieejamais finansējums šogad sasniegs 270 miljonus latu. Līdz ar to šajā un nākamajā gadā plānots nodot ekspluatācijā vairāk nekā 600 km noasfaltētu ceļu, sacīja satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Pagājušajā gadā valsts un pašvaldību autoceļiem bija pieejami ap 150 miljoni latu: no Eiropas Savienības struktūrfondiem – 56,6 miljoni latu, no valsts budžeta – 93,6.Ministrs uzsvēra, ka ceļiem paredzēto resursu palielināšana ir iespējama, galvenokārt pateicoties Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei Latvijas ceļu infrastruktūras sakārtošanai. «Mūsu darba plānā ir gan lieli rekonstrukcijas projekti, gan ceļu un ielu seguma atjaunošana, lai uzlabotu braukšanas apstākļu kvalitāti,» uzsvēra Augulis. Ministrs akcentēja, ka šogad ir padomāts ne tikai par valsts galvenajiem autoceļiem, bet arī pašvaldību ielām un ceļiem. Ir būtiski plāni satiksmes drošības palielināšanai – Satiksmes ministrija ir apstiprinājusi 54 projektus satiksmes drošības uzlabošanai 40 Latvijas novados un 8 projektus Rīgā.2011.gadā valsts budžeta apakšprogrammai Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana paredzētais finansējums ir 60,3 miljoni latu. Savukārt valsts autoceļu sakārtošanai, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētos projektus, šogad paredzēti 32,4 miljoni latu, bet Kohēzijas fonda (KF) projektiem – 108,5 miljoni latu. Līdz ar to kopumā valsts autoceļiem šogad pieejamais finansējums plānots 201,2 miljoni latu, kas ir par 89,6. miljoni latu vairāk nekā 2010. gadā.Vairāk naudas tiks arī pašvaldībām, lai uzlabotu ielu stāvokli un satiksmes drošību uz ceļiem. No valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem pašvaldību autoceļu (ielu) finansēšanai 2011.gadā paredzēta 20,36 miljonu latu liela mērķdotācija, kas ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī. Savukārt no ERAF, pašvaldību un valsts budžeta līdzekļiem aktivitātē Tranzītielu sakārtošana pilsētās šogad plānoti apmēram 30 miljoni latu. Vēl 6 miljoni latu atvēlēti satiksmes drošības uzlabošanai pašvaldībām ārpus Rīgas, savukārt 3 miljoni latu paredzēti satiksmes drošības uzlabošanai galvaspilsētā.No KF līdzekļiem aktivitātes Lielo ostu infrastruktūras attīstība Jūras maģistrāļu ietvaros tiks īstenoti divi projekti ielu infrastruktūras uzlabošanai - pievadceļu izbūve Ventspils brīvostā, kā arī ielu rekonstrukcija un Dienvidu pieslēguma izbūve Liepājas ostai. Šim mērķim paredzētais kopējais finansējums plānots ap 11,1 miljoniem latu. KF līdzekļus izmantos arī Daugavpils pašvaldība - 2011.gadā tā īstenos projektu Daugavpils autotransporta mezgls 5,5 miljonu latu apmērā.Valsts īsteno divus lielus KF līdzfinansētus projektus – autoceļa E22 posmu Tīnūži – Koknese un Ludza – Terehova rekonstrukciju. Ludza – Terehova kopējās izmaksas ir 47,7 miljoni latu (2011.gadā – 10,77 miljoni latu), bet Tīnūži – Koknese tās paredzamas 96,7 miljoni latu (2011.gadā plānoti 22,21 miljoni latu). Abus posmus iecerēts pabeigt nākamgad.Kopumā 2011.gadā plānots uzsākt 12 ERAF līdzfinansētus autoceļu projektus un pabeigt 12 iepriekšējos gados iesāktos objektus. 2011.gada pirmajā ceturksnī paredzēts sākt iepirkuma procedūru vēl 8 projektiem.

Pievieno komentāru

Jelgava